107,6 FM

Prymas: Kościół idzie, aby ofiarować człowiekowi miłość i bliskość Boga

Kościół idzie, także ulicami tego miasta, aby ofiarować człowiekowi miłość i bliskość Boga - mówił w piątek w Poznaniu prymas Polski abp Wojciech Polak podczas mszy św. inaugurującej główne obchody 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce.

Pierwsze biskupstwo polskie powstało w 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszka I. Historię polskiej hierarchii kościelnej zapoczątkował ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan. Obchody 1050-lecia pierwszego biskupstwa w Polsce, odbywające się pod hasłem "Poznań. Chrystus i my", zostały zainaugurowane w grudniu ub. roku.

W piątek w Poznaniu rozpoczęły się główne uroczystości jubileuszowe. W procesji ulicami miasta przeniesiony został łaskami słynący obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, z kościoła Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła do fary.

W homilii wygłoszonej podczas mszy św. w poznańskiej farze prymas Polski abp Wojciech Polak przypomniał, że 50 lat temu, koronując w Poznaniu cudowny wizerunek Matki Bożej w Cudy Wielmożnej, Pani Poznania, kard. Stefan Wyszyński zauważył, iż "nie było nic bardziej stosownego, jak rozpocząć uroczystość Tysiąclecia od koronacji Obrazu Matki Bożej". "Gdy więc dziś, tą uroczystą eucharystią, sprawowaną tutaj, w poznańskiej farze, rozpoczynamy i my obchody, tym razem już 1050-lecia przybycia do Poznania pierwszego w Polsce biskupa Jordana, wydaje się również jak najbardziej stosowne, aby zwrócić się najpierw właśnie ku Tej, która przez wieki patronuje temu miastu jako Matka Boża w Cudy Wielmożna, Pani Poznania" - powiedział.

Prymas przypomniał również początki Kościoła w Polsce. Jak mówił, wysiłek ewangelizacyjny pierwszego biskupa Jordana wydał owoce, które "musiały przez lata dojrzewać i nie od razu, i nie we wszystkim ukazały swoją prawdziwą żywotność. Aby się mocniej zakorzenić, potrzebowały również męczeńskiej krwi świętego Wojciecha. Aby dojrzewać i wzrastać, potrzebowały świadectwa wiary i gorliwości w jej głoszeniu pierwszych polskich braci męczenników".

Abp Polak zaznaczył, że wraz z przybyciem pierwszego biskupa na ziemiach piastowskich pojawił się także Chrystus, któremu towarzyszyła jego matka.

"Przybyła i była obecna wraz ze swym Synem (), jak mówią nam o tym liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w Polsce, a w szczególności pieśń Bogurodzica. O Jej matczynej obecności świadczy więc już historia początków naszej wiary. Tu, w Poznaniu, zaświadcza również skromna postać owego franciszkańskiego kwestarza, brata Tomasza Dybowskiego, który - jak to przypomniał w swej koronacyjnej homilii Prymas Tysiąclecia - bierze na piersi skromny obraz Matki Bożej, który przedtem przechowywał w swojej celi, i wędruje po mieście zniszczonym szwedzkimi najazdami, aby zdobyć jałmużnę dla licznych biedaków" - podkreślił hierarcha.

Arcybiskup wskazał, że Maryja nie tylko była wraz z uczniami w Wieczerniku, była gdy Kościół dopiero się rodził, ale i pozostała z nim i w nim do dziś.

"Idzie więc również z nami, idzie z Kościołem, także tym Kościołem, który jest w Poznaniu, tak jak niesiona przed wiekami na piersi brata Tomasza wyszła z klasztornej celi do mieszkających w tym mieście ludzi. Idzie więc i uczy nas wciąż tej prawdy, że Kościół - jak to mocno przypomniał nam i to właśnie w Wieczerniku papież Franciszek - tam się narodził, a narodził się, wychodząc" - zaznaczył duchowny.

Prymas wskazał, że Kościół "wyszedł z Wieczernika do wszystkich. Wyszedł na cały świat. Wyszedł i idzie, także ulicami tego miasta, aby ofiarować człowiekowi miłość i bliskość Boga, nadzieję życia w Chrystusie. Idzie, aby opowiadać o miłosierdziu Boga objawionym nam i konkretnie doświadczonym w Jezusie Chrystusie i miłosierdzie czynić, i jak kiedyś brat Tomasz, idzie, by zespalać i jednoczyć ludzi dla wspólnego dobra".

Abp Polak zaznaczył, że "Kościół idzie, by nieść człowiekowi wyzwalające orędzie Ewangelii. Nie zatrzymuje się więc przed ludzką słabością i grzechem, ale mocą Bożej łaski i Bożego miłosierdzia pragnie go z tej sytuacji wyzwalać. Kościół idzie więc pomny na Wieczernik, na dzień Ducha Świętego, wierząc - jak mówi nam papież Franciszek - że to Duch Święty obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii, śmiało, głośno w każdym czasie i miejscu, także pod prąd".

Rozpoczęte w piątek centralne obchody jubileuszu potrwają do niedzieli. W piątek wieczorem nad Wartą na Ostrowie Tumskim wystąpi kwartet wokalny Il Divo. Koncert poprzedzi specjalny program "Śpiewanki Wielkopolskie", przygotowany przez artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu we współpracy z poznańskim Teatrem Polskim.

W sobotę legat papieski, prymas Czech kard. Dominik Duka, będzie przewodniczył mszy św. jubileuszowej z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Tego samego dnia w Poznaniu odbędzie się też spotkanie wspólnot i stowarzyszeń katolickich w kościołach stacyjnych. W niedzielę zaplanowano natomiast uroczystą eucharystię dla rodzin w poznańskiej katedrze i festyn rodzinny organizowany przez Caritas.

Pierwsze biskupstwo polskie powstało w 968 roku, dwa lata po chrzcie Mieszka I. Historię polskiej hierarchii kościelnej zapoczątkował ustanowiony przez papieża Jana XIII biskup Jordan. Książę Mieszko I zbudował w Poznaniu pierwszą katedrę na ziemiach polskich. Biskupstwo poznańskie było wprost zależne od Stolicy Apostolskiej, w latach 968-1000 obejmowało całe państwo polskie. Do 1798 r. do biskupstwa poznańskiego należała m.in. Warszawa. W 1821 r. podniesiono je do rangi arcybiskupstwa i metropolii. Obecny metropolita poznański, abp Stanisław Gądecki, jest 96. następcą biskupa Jordana.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama