Niezwykły patron Europy

dodane 11.07.2018 06:45

KAI |

Tradycja nadała mu tytuł patriarchy życia zakonnego Zachodu.

Niezwykły patron Europy   Wikipedia św. Benedykt z Nursji

Benedykt urodził się w Nursji około 480 r. Był synem właściciela ziemskiego. Kształcił się w Rzymie, lecz nie mogąc znieść panującej tam rozpusty, przerwał naukę i podjął życie pustelnika w Affile. Po paru latach przeniósł się w góry niedaleko Subiaco. 

Kiedy zaczęli gromadzić się wokół niego uczniowie, założył w okolicy dwanaście klasztorów. Później przeniósł się w ruiny opuszczonej niewielkiej fortecy na Monte Cassino, gdzie założył opactwo. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 


 

Św. Benedykt zmarł 21 marca 547 r. Tradycja nadała mu tytuł patriarchy monastycyzmu Zachodu. Paweł VI w 1964 r. ogłosił go patronem Europy. 

Św. Benedykt jest także patronem diecezji tarnowskiej, Francji, a także architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów i wydawców.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| OPAT, PATRON DNIA, ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA Z NURSJI

Przeczytaj komentarze | 1 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 Gość 11.07.2018 14:20
Niezalogowany użytkownik LITANIA DO ŚWIĘTEGO BENEDYKTA, PATRONA EUROPY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości, módl się za nami.
Święty Ojcze Benedykcie, módl się za nami.
Święty Benedykcie, miłośniku krzyża, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Święty Benedykcie, niezwykły w umartwianiu i surowości życia, módl się za nami.
Święty Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót, módl się za nami.
Święty Benedykcie, serafinie pałający miłością Boga i bliźniego, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wzgardzicielu świata, módl się za nami.
Święty Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych, módl się za nami.
Święty Benedykcie, mistrzu wszelkiej doskonałości, módl się za nami.
Święty Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.
Święty Benedykcie, zwierciadło bogomyślności, módl się za nami.
Święty Benedykcie, obrońco do ciebie się uciekających, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patronie przeciw pożarom, piorunom, gradobiciu, nieurodzajom i głodowi, módl się za nami.
Święty Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie, módl się za nami.
Święty Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem Krzyża świętego, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wspomożycielu konających, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patronie dobrej śmierci, módl się za nami.
Święty Benedykcie, możny cudotwórco, módl się za nami.
Święty Benedykcie, aniele obyczajów i życia, módl się za nami.
Święty Benedykcie, następco patriarchów, módl się za nami.
Święty Benedykcie, podobny męczennikom, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patriarcho mnichów, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wzorze przełożonych, módl się za nami.
Święty Benedykcie, chwało wyznawców, módl się za nami.
Święty Benedykcie, naśladowco Apostołów, módl się za nami.
Święty Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany, módl się za nami.
Święty Benedykcie, patronie Europy, módl się za nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Ojcze Benedykcie,
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta do umiłowania doskonałości zachęcasz, oczyść serca nasze i napełnij łaską Twoją, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni wytrwali w dobrych postanowieniach naszych i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

POLECENIE SIĘ OPIECE ŚW. BENEDYKTA

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, nauczycielu i przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Świętego Benedykta, Patrona Europy
Święty Benedykcie, Patronie Europy, Ty nas pouczyłeś, że Bogu jako Stwórcy i Ojcu mamy służyć z żywą wiarą, z nabożnym uwielbieniem, z żarliwą modlitwą, z radosnym posłuszeństwem Jego świętej woli. Ty nas pouczyłeś, że chrześcijanin ma pełnić służbę Chrystusowi Panu, prawdziwemu Królowi, i żyć według Jego Ewangelii. Ty nas pouczyłeś, że praca sumiennie wykonywana jest uczestnictwem w Boskim dziele stworzenia i przyczynia się do dobra braci. Wejrzyj na Europę, której jesteś Patronem, i wyjednaj jej łaskę, aby wytrwała w chrześcijańskiej wierze i tę wiarę niosła innym narodom. Wyproś nam poszanowanie Prawa Bożego i uczciwość w pracy. Wyjednaj narodom Europy zgodę i miłość, aby wzajemnie sobie pomagały i utworzyły jeden święty lud Boży, dążący do wiekuistego Królestwa. Amen.

wszystkie komentarze >

Sponsorowane

AutoCZESCIonline24.pl