107,6 FM

Prezydent: Harcerstwo jest niezwykle mocno wpisane w polską niepodległość

Harcerstwo polskie, Związek Harcerstwa Polskiego jest niezwykle mocno wpisany w polską niepodległość - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas Zlotu ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Podkreślił również, że dla niego najcenniejsza w harcerstwie jest przyjaźń.

Zlot ZHP Gdańsk 2018 jest częścią obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. Andrzej Duda objął honorowy patronat nad Zlotem ZHP.

"Harcerstwo polskie, Związek Harcerstwa Polskiego jest tak niezwykle mocno w polską niepodległość wpisany. Właściwie można powiedzieć, że także harcerze, ci pierwsi polscy harcerze z początku XX w., przynieśli niepodległość w swoich dłoniach, bardzo często trzymając w nich karabin, ale także prowadząc pracę organiczną z młodzieżą, szkoląc się, ucząc się tego, jak być dobrymi patriotami i jak odbudować państwo i jego instytucje" - powiedział prezydent.

Wskazał, że tak działał wówczas twórca polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski i gen. Józef Haller, który "także wspomagał to wielkie dzieło tworzenia polskiego harcerstwa jako ruchu, który wykształcił się ze skautingu, ale jednocześnie obok skautingu. Ruchu, który ma swoje symbole jak krzyż harcerski, wzorowany na orderze Virtuti Militari, tak jak nasza lilijka, jak cała symbolika i nazewnictwo związane z harcerstwem" - zaznaczył.

Andrzej Duda dziękował uczestnikom zlotu za to, że zdecydowali się przystąpić do ruchu harcerskiego. (Za to) "Że chcecie doskonalić się w ramach tego ruchu, ale też chcecie usamodzielniać się, budując więzi między przyjaciółmi i kolegami w zastępach, drużynach, szczepach, chorągwiach i hufcach" - dodał.

Przypomniał, że przez wiele lat także był w Związku Harcerstwa Polskiego. "Od małego harcerza aż już po takiego harcerza, którego śmiało można było nazywać wędrownikiem" - mówił Duda. Tę deklarację prezydenta zgromadzeni przed sceną harcerze przyjęli owacją (wędrownik to w harcerstwie określenie starszego, doświadczonego harcerza, wkraczającego w dorosłość).

"Jest rzecz, która dla mnie w harcerstwie jest cenna ponad wszystko. Obok niezwykłego patriotycznego wychowania, obok umiejętności pracy w grupie, obok umiejętności radzenia sobie, obok całej wiedzy, którą zdobywa się w harcerstwie, obok wielkiej samodzielności i wszystkich umiejętności, które stopniowo z roku na rok uzyskujecie, nawet czasem tego nie zauważając - przyjaźń, którą człowiek potem niesie przez całe życie" - podkreślił.

"Niektórzy z was wyjdą z harcerstwa jako małżeństwa, na pewno tak będzie, i to jest niezwykła wartość budowania przyjaźni w poczuciu odpowiedzialności za zastęp, za drużynę, za przyjaciół, za druhów, druhny, za Polskę również, za ojczyznę, bo tego właśnie harcerstwo od samego początku miało uczyć, i tego wam życzę. I tego wam życzę, żebyście stąd w takiej wielkiej radości wyjechali" - powiedział harcerzom prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że Wyspa Sobieszewska jest miejscem, gdzie żyje wiele ptaków. "Tutaj gniazdują, tutaj się rozwijają, stąd młode wznoszą się do nieba. Tak jak wy wznosicie się w dorosłość, idziecie w dalsze życie, wzrastacie, rozwijacie się - to jest właśnie ta symbolika" - mówił.

Zapowiedział, że drużyny harcerskie otrzymają od niego biało-czerwone flagi i kalendarze niepodległości. "Chciałbym, żebyście je w drużynach przechowali jako wyraz mojego szacunku dla waszej pracy harcerskiej i dla waszego wzrastania w odpowiedzialności za Rzeczpospolitą. Czuwaj, jeszcze raz wam z całego serca dziękuję" - zaznaczył.

"My przede wszystkim przygotowujemy się tutaj na to, co przed nami. Motto zlotu: <<Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro>>. My jesteśmy zmianą, idziemy do przodu, patrzymy jasnym wzrokiem w przyszłość, chcemy być przydatni, przede wszystkim dla Polski" - powiedziała, witając prezydenta na scenie, naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad.

Podczas pobytu na Wyspie Sobieszewskiej prezydent zwiedził miasteczko zlotowe harcerzy i wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami wszystkich organizacji harcerskich i skautowych objętych honorowym protektoratem. Włożył też polano do "watry stulecia", czyli dużego ogniska harcerskiego, które będzie płonęło do 16 sierpnia, dnia zakończenia zjazdu.

W rozpoczętym w poniedziałek zlocie uczestniczy około 13 tys. harcerzy w wieku od 6 do 21 lat, w tym 500 gości z 27 krajów oraz polonijni harcerze z Kanady i USA. Kadrę wydarzenia stanowi około tysiąca osób.

Zlot ZHP Gdańsk 2018 to największa tego typu powojenna impreza harcerska. Rekordowy w historii zjazd ZHP odbył się w Spale przed II wojną światową, gromadząc ponad 30 tys. osób.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama