107,6 FM

"Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus"

Patronką dnia jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, doktor Kościoła.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, zwana także Małą Tereską, urodziła się w 1873 r., jako dziewiąte dziecko Ludwika i Zofii. Teresa została wychowana w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej i w internacie benedyktynek w Lisieux (czyt. lisie), bowiem gdy miała zaledwie 4 lata umarła jej matka. 

W piętnastym roku życia - za osobistą dyspensą Leona XIII - wstąpiła do klasztoru karmelitanek. Tam otrzymała imię Teresy od Dzieciątka Jezus. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus zmarła na gruźlicę 30 września 1897 r., mając zaledwie 24 lata. Papież Pius XI beatyfikował ją w 1923 r., a kanonizował dwa lata później. 

Mała Tereska jest patronką karmelitanek, teresek, terezjanek, misjonarzy, misji katolickich, archidiecezji łódzkiej i samej Francji. W 1999 r. Jan Paweł II ogłosił św. Teresę doktorem Kościoła. 

W ikonografii św. Teresa przedstawiana jest na podstawie autentycznych fotografii. Jej atrybutami są: Dziecię Jezus, księga, pęk róż i pióro pisarskie.

« 1 »
 • Gość
  01.10.2018 12:32
  Litania (1) do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
  Chryste usłysz nas
  Chryste wysłuchaj nas
  Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
  Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
  Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
  Święta Maryjo - módl się za nami
  Święta Tereso od Dzieciątka Jezus
  Ukochane Dziecię Ojca niebieskiego
  Oblubienico Jezusa
  Czysta gołąbko Ducha Świętego
  Wybranko Najświętszej Maryi Panny
  Wierna córko wielkiej Teresy
  Anielska siostro nasza
  Wspomożenie duchowieństwa
  Orędowniczko dzieci
  Patronko sierot
  Patronko przystępujących do pierwszej Komunii świętej
  Patronko chcących się oddać Bogu
  Miłościwa lekarko chorych
  Opiekunko ubogich i nieszczęśliwych
  Opiekunko misji
  Opiekunko żołnierzy
  Matko wielu dusz
  Można cudotwórczyni
  Bohaterko cnót
  Kielichu błogosławieństwa
  Wzorze dziecięcej ufności w Bogu
  Różo ścieląca się pod stopy Jezusa
  Całopalna ofiaro miłości
  Jasny promyku niebios
  Niewinny pierwiosnku Boga

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
  K. Święta Tereso, której niebem jest dobrze czynić na tej ziemi,
  W. Racz spuścić na nas obfity deszcz łask Jezusowych.

  Módlmy się: Boże, któryś rzekł: Jeśli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego, daj nam, prosimy w pokorze i prostocie ducha tak w ślady świętej Dziewicy Teresy wstępować, abyśmy wieczną nagrodę otrzymać mogli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego Bóg na wieki wieków. Amen.

  doceń 0
 • Gość
  01.10.2018 12:33
  Litania (2) do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
  Chryste usłysz nas
  Chryste wysłuchaj nas
  Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
  Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
  Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
  Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
  Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami
  Święta Maryjo, Królowo Ozdobo Karmelu
  Święty Józefie
  Święta Tereso od Jezusa
  Święty Janie od Krzyża
  Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
  Święta Tereso łasko Boga dla Karmelu
  Święta Tereso patronko misji
  Święta Tereso doktorze Kościoła
  Święta Tereso umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego
  Święta Tereso gorliwie miłująca Jezusa
  Święta Tereso pragnąca upodobnić się do Dzieciątka Jezus
  Święta Tereso pragnąca upodobnić się do Jezusa cierpiącego
  Święta Tereso rozpalona miłością do Ducha Świętego
  Święta Tereso uzdrowiona przez uśmiech Maryi
  Święta Tereso idąca do Boga małą drogą dziecięctwa duchowego
  Święta Tereso szukająca jedynie prawdy
  Święta Tereso wybierająca wszystko czego chciał Bóg
  Święta Tereso praktykująca pokorę serca
  Święta Tereso miłująca bycie zapomnianą i uważanie się za nic przed ludźmi
  Święta Tereso nie miłująca tego co wielkie i błyszczące w oczach innych
  Święta Tereso zapominająca o sobie, by uszczęśliwić serce Boga
  Święta Tereso walcząca bronią modlitwy i ofiary
  Święta Tereso pragnąca miłować jak sam Jezus
  Święta Tereso żyjąca miłością
  Święta Tereso uwielbiająca dzieła Stwórcy
  Święta Tereso wychwalająca miłosierdzie Boże
  Święta Tereso uboga, czysta, posłuszna
  Święta Tereso ukryta w Obliczu Jezusa
  Święta Tereso wierna w najdrobniejszych sprawach
  Święta Tereso żyjąca w Karmelu dla zbawienia dusz i modlitwy za kapłanów
  Święta Tereso uśmiechu Boga darowanego bliźniemu
  Święta Tereso mistrzyni życia duchowego
  Święta Tereso kierująca swój wzrok ustawicznie w stronę Ojczyzny Niebieskiej
  Święta Tereso różo odarta z płatków i zdeptana stopami Jezusa
  Święta Tereso patronko misji
  Święta Tereso mocna słabością
  Święta Tereso przyciągana jedynie przez samego Jezusa
  Święta Tereso wolna i szczęśliwa
  Święta Tereso cierpliwa i mężna
  Święta Tereso pełna prostoty zarówno w radości, jak i w cierpieniu
  Święta Tereso ofiarowująca się Miłości Miłosiernej
  Święta Tereso pozostająca przed Bogiem z pustymi rękami
  Święta Tereso radująca się swój ą niemocą
  Święta Tereso ufająca aż do zuchwałości
  Święta Tereso umocniona w wierze przez zaciętą walkę
  Święta Tereso ufająca wbrew wszelkiej nadziei
  Święta Tereso męczennico Miłości - módl się za nami.
  Święta Tereso karmiąca się Słowem Bożym
  Święta Tereso rozpalona pragnieniem przyjmowania Eucharystii
  Święta Tereso będąca miłością w sercu Kościoła
  Święta Tereso będąca Słowem Boga skierowanym do świata
  Święta Tereso apostołko Miłosierdzia
  Święta Tereso, której wszystkie pragnienia zostały przez Boga spełnione
  Święta Tereso siostro i przyjaciółko kapłanów
  Święta Tereso rozpalona żarliwością o zbawienie dusz
  Święta Tereso wspomożenie Twoich sióstr i braci misjonarzy
  Święta Tereso matko wielu dusz
  Święta Tereso zasiadająca do stołu z grzesznikami
  Święta Tereso siostro dla wszystkich
  Święta Tereso będąca blisko uwięzionych
  Święta Tereso siostro poranionych przez życie
  Święta Tereso solidarna z niewierzącymi
  Święta Tereso bliska tych, którzy są kuszeni i którzy wątpią
  Święta Tereso, któraś ze skazańca uczyniła swoje pierwsze duchowe dziecko
  Święta Tereso bliska tych, którzy tracą nadzieję i są o krok od rozpaczy
  Święta Tereso uobecnienie przebaczenia i pokoju
  Święta Tereso świadku Bożego Ojcostwa i Miłosierdzia
  Święta Tereso Świadku Chrystusa Sługi i Świętości
  Święta Tereso, któraś poświęciła swoje życie dla chwały Boga i zbawienia świata

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy święta - zmiłuj się nad nami.

  Módlmy się: Boże, który otwierasz swoje królestwo dla małych i pokornych, pozwól nam pójść w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i postępować Jej drogą ufności i miłości z taką wiernością, abyśmy dzięki Jej modlitwom dostąpili miłosierdzia i oglądania Twojej chwały w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
  Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. Agenda liturgiczna,
  Flos Carmeli, Poznań 2005.  -------------------------------------------------
  Modlitwa o potrzebne łaski za wstawiennictwem św. Teresy
  Ojcze Niebieski, który przez św. Teresę od Dzieciątka Jezus przypomniałeś światu Miłość Miłosierną, przepełniającą Twe Boskie Serce i obudziłeś w nas dziecięcą ufność ku Tobie, dzięki Ci składamy, żeś tak wielką chwałą nagrodził Tę, która przez całe życie była wiernym Twym dzieckiem i że Jej udzieliłeś cudownej mocy pociągania dusz, które będą Cię chwaliły przez wieczność całą.

  Św. Tereso, pamiętaj, że obiecałaś dobrze czynić na ziemi. Spuść deszcz róż na tych, którzy Cię wzywają i wyjednaj mi łaskę..., której za przyczyną Twoją oczekuję od Jego nieskończonej dobroci. Amen.

  doceń 0
 • Gość
  01.10.2018 12:35
  Koronka do Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Dziewicy i Doktora Kościoła
  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Zacznijmy od:

  HYMN

  Święta Tereso od Dzieciątka Jezus,
  Bóg wybrał ciebie, abyś była Jego,
  I już w dzieciństwie dziełem cię uczynił
  Swojej miłości.

  Ta Boża miłość wzrastała wraz z tobą,
  Budząc w twym sercu bezmierne pragnienia.
  Miłość ci dała wszystkie powołania
  W sercu Kościoła.

  Oddana Bogu, w klauzurze Karmelu
  Wiernie służyłaś dziełu Odkupienia,
  Poznając z Biblii i wzniosłych pism Jana
  Mądrość miłości.

  Prosta i ufna, pokorna i śmiała,
  Żyłaś z Maryją skryta w mroku wiary,
  Lecz zawsze miłość była twoim słońcem,
  Co nie zachodzi.

  A kiedy nadszedł kres twojego życia
  I Oblubieniec wezwał cię na Gody,
  Słowa miłości zaniosłaś Mu w darze:
  „Kocham Cię, Boże”.

  Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
  Wiecznemu Bogu, który jest miłością,
  Chwała niech będzie za świętą Teresę
  Teraz i zawsze. Amen.

  Ojcze nasz…
  Zdrowaś Maryjo…
  Wierzę w Boga…

  Na dużych paciorkach: Za wstawiennictwem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która należała do mądrych i roztropnych dziewic, udziel nam, Panie Jezu, niewinności życia i mądrości.

  Na 10 małych paciorkach: Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, módl się za nami, abyśmy, otrzymali łaskę doskonałej miłości i stali się godnymi wejścia do Królestwa Bożego.

  Po każdej dziesiątce: Chwała Ojcu…

  Na zakończenie:

  Królowo Dziewic, módl się za nami.
  Królowo Świata, módl się za nami.
  Matko Kościoła, módl się za nami.

  Módlmy się: Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa pokornym i małym, spraw, abyśmy z ufnością wstępowali w ślady świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i za jej wstawiennictwem osiągnęli Twoją wieczną chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  doceń 0

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama