107,6 FM

Jerzy U. skazany za publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej

Prokuratura Krajowa informuje:

Wyrokiem z 10 października 2018 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa uznał Jerzego U. za winnego popełnienia zarzuconego mu występku z art. 196 kodeksu karnego. Polegał on na publicznym znieważeniu w dniach 17-23 sierpnia 2012 roku przedmiotu czci religijnej i obrażeniu uczuć religijnych określonych osób fizycznych - (...), poprzez spowodowanie opublikowania na pierwszej stronie numeru 34 (1143) Tygodnika NIE wpisanego w znak zakazu karykaturalnego wizerunku nawiązującego do wizerunku Jezusa Chrystusa i związanego z nim kultu Najświętszego Serca Jezusowego.

Wyrokiem tym Sąd wymierzył Jerzemu U. karę grzywny w wymiarze 80 stawek dziennych po 1.500 zł każda stawka - 120 tysięcy złotych. Sąd obciążył także skazanego Jerzego U. kosztami postępowania i opłatą.

Z uwagi na znaczącą rozbieżność pomiędzy karą orzeczoną przez Sąd, a karą wnioskowaną przez prokuratora obecnego na rozprawie, sporządzona została zapowiedź apelacji w zakresie rozstrzygnięcia o karze i innych konsekwencjach prawnych czynu zarzucanego Jerzemu U.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama