107,6 FM

"Służąc bliźnim można dojść do Nieba"

Do naśladowania Jezusa na drodze służby, „najważniejszej drodze prowadzącej do Nieba” zachęcił wiernych papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Ojciec Święty podkreślił, że droga służby jest najskuteczniejszym antidotum na chorobę poszukiwania pierwszych miejsc, która zaraża nie tylko wiernym świeckim, ale także hierarchii kościelnej.
 
TŁUMACZENIE: 
„Stąd, jako uczniowie Chrystusa, przyjmijmy tę Ewangelię jako wezwanie do nawrócenia, do świadczenia z odwagą i hojnością Kościoła, który pochyla się do stóp ostatnich, aby im służyć z miłością i prostotą.” 

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” papież Franciszek, nawiązując do przypadającego dzisiaj Światowego Dnia Misyjnego, zaapelował o zaangażowanie młodzieży w dzieło misyjne Kościoła.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama