Dziś liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II

dodane 22.10.2018 00:00

KAI |

Co wiemy o papieżu Polaku?

Dziś liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II   HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku. w Wadowicach, jako drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Gdy Karol miał niespełna 9 lat zmarła jego matka, a trzy lata później, w 1932 r., w wieku 26 lat, zmarł na szkarlatynę brat Edmund. 

Po ukończeniu gimnazjum Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i wraz ojcem przeniósł się do Krakowa. W czasie wojny, w 1941 roku, zmarł jego ojciec, a Karol Wojtyła podjął pracę w zakładach chemicznych Solvay. 

W 1942 roku wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada 1946 roku, po czym udał się na studia do Rzymu. Po ich ukończeniu pracował w parafii Niegowić, a następnie w parafii św. Floriana w Krakowie. Od roku 1956 Karol Wojtyła wykładał etykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W dwa lata później został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa, zaś 30 grudnia 1963 roku arcybiskupem metropolitą krakowskim. 

W czasie konklawe po śmierci Jana Pawła I-go 16 października 1978 roku został wybrany papieżem, przyjmując imię Jan Paweł II. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.  

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Już 13 maja, jego następca Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Prace zakończył 14 stycznia 2011 roku dekret o cudzie podpisany przez Benedykta XVI. 

Beatyfikacja Jana Pawła II odbyła się 1 maja 2011 roku na Placu św. Piotra. Natomiast kanonizacji Karola Wojtyły dokonał papież Franciszek, 27 kwietnia 2014 roku. 

Liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II przypada w rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu papieża-Polaka.

«« | « | 1 | » | »»
Przeczytaj komentarze | 1 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 1 Gość 22.10.2018 16:05
Niezalogowany użytkownik LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II
Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison
Ojcze Niebieski, bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Jezusie Nazareński, Odkupicielu człowieka
Duchu Boży, Panie i Dawco życia

Karolu Józefie z Wadowic – módl się za nami.
Pasterzu Miłosierdzia
Sługo Służebnicy Pańskiej
Cały oddany Matce Jezusa
Synu wolnej Polski
Człowieku święty w świecie
Uczniu wieszczów i robotników
Powołany do służby w Kościele
Dziedzicu historii królewskiej
Przyjacielu mądrej młodzieży
Nauczycielu filozofów
Mistrzu teologów
Kapłanie i biskupie krakowski
Przewodniku po górach i na wodzie
Gościu środowiska rodzinnego
Wychowawco narzeczonych i małżonków
Przyjacielu młodzieży
Świadku Soboru Watykańskiego II
Książę Kościoła katolickiego
Współpracowniku Prymasa Tysiąclecia
Wybrany „z dalekiego kraju"
Następco rzymski św. Piotra
Pielgrzymie pokoju i jedności
Nadziejo młodzieży chrześcijańskiej
Otwarty na innego człowieka
Zraniony nienawiścią
Solidarny z cierpiącymi
Znaku duchowej wolności
Promieniu ojcostwa
Miłośniku piękna
Bracie artystów i nauczycieli
Ikono modlitwy
Ofiarniku Eucharystii
Budowniczy mostów pojednania
Mężu opatrznościowy polityki
Proroku nowej ewangelizacji
Apostole cywilizacji miłości
Mistrzu dialogu i słuchania
Strażniku wiary ewangelicznej
Poeto słowa o Słowie Wcielonym
Zapraszający w progi nadziei
Odważny w cierpieniu
Spokojny w umieraniu
Otoczony świętymi
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.
Boże Ojcze, który dałeś światu na progu Trzeciego Tysiąclecia Wcielenia Twojego Syna św. Jana Pawła II, Piotra naszych czasów, i obdarowałeś nas jego pasterską mądrością i ojcowską dobrocią, spraw prosimy, aby jego orędownictwo za nami w niebie, uprosiło Kościołowi wierność Ewangelii miłości. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała ojcu...

Modlitwa do św. Jana Pawła II w intencji Rodzin
Święty Janie Pawle, ratuj nasze małżeństwa i rodziny. Jako kapłan, biskup i następca św. Piotra troskę o rodziny uczyniłeś ważną cząstką swej posługi. Przypominałeś, że człowiek jest zdolny do miłości i potrzebuje miłości. W szczególny sposób powołanie do miłości wypełnia się w związku mężczyzny i kobiety. Głosiłeś, że Chrystus ustanowił małżeństwo sakramentem, znakiem i źródłem Bożej łaski. Przypominałeś naukę Chrystusa: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. Byłeś odważnym obrońcą życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosiłeś świętość rodziny, Domowego Kościoła. Przeciwstawiając się cywilizacji użycia i śmierci, uczyłeś o godności miłości małżeńskiej, która jest cielesna i duchowa zarazem, odrzucając antykoncepcję. Ukazywałeś młodym piękno czystości przedmałżeńskiej, która jest cząstką i warunkiem miłości. Wyproś uzdrowienie dla małżeństw i rodzin. Szukaj naśladowców, którzy by z mocą powtarzali za Tobą: „Rodzino, bądź tym, czym jesteś”. Niech dzieci w trwałych rodzinach znajdą bezpieczne warunki wzrastania. Otocz opieką samotne matki oraz dzieci, które są pozbawione miłości. Przypominaj rodzinom, by codziennie wspólnie się modliły. Niech rodziny będą „Bogiem silne”. Amen.

Modlitwa o dar potomstwa
Święty Janie Pawle II, prosimy wstaw się za nami przed tronem naszego Pana Jezusa Chrystusa, prosząc o dar upragnionego potomstwa dla nas. Ojcze Święty, Janie Pawle II, prosimy wypraszaj potrzebne nam łaski i spraw, aby w naszych sercach zagościło tak długo wyczekiwane szczęście.
Módl się za nami święty Janie Pawle II!

Modlitwa o dar życia dla dziecka poczętego
Święty Janie Pawle II, ty, który jesteś obrońcą nienarodzonych dzieci, wstaw się za nami. Uratuj nasze dziecko. Niech zagrożenie ciąży minie, aby mogło przyjść ono na świat w terminie i mogło chwalić naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

wszystkie komentarze >