107,6 FM

Jak rozszerzać królestwo Boże na ziemi?

Królestwo Boże (…) podobne jest do ziarnka gorczycy. Łk 13,18-19

Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach».

I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło».


Każdy dobry czyn, codzienne stawanie po stronie sprawiedliwości i wprowadzanie pokoju, każde dzieło chrześcijańskiego miłosierdzia – rozszerzają królestwo Boże na ziemi. Czasem chodzi o sprawy wielkie i heroiczne, a czasem o zupełnie przyziemne i proste. Nigdy jednak nie powinniśmy zapominać, że królestwo, które budujemy, jest nade wszystko dziełem Boga. To Jezus Chrystus daje mu początek i zapewnia jego wzrost. Podobnie jak w przypadku „ziarnka gorczycy”, które wrzucone w ziemię, „staje się potężnym drzewem”; jak to bywa z „zakwasem włożonym w trzy miary mąki, który zakwasza wszystko”. Naucz nas, Panie, z zaangażowaniem współtworzyć Twoje królestwo, uczyń nas swymi współpracownikami w dziele zbawienia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..