107,6 FM

Na synodzie o młodzieży zaprezentowano główne treści dokumentu końcowego

Na wtorkowej sesji synodu o młodzieży zaprezentowano dokument końcowy, który podsumowuje pracę biskupów; dokument zostanie przedstawiony papieżowi, a następnie Kościołom lokalnym i wszystkim wiernym - poinformowało w komunikacie przesłanym PAP biuro prasowe KEP.

W Watykanie od 3 do 28 października bieżącego roku trwa 15. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, obradujące na temat "Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania".

Jak zaznaczyli autorzy komunikatu, wtorkowa sesja przedpołudniowa poświęcona była prezentacji dokumentu końcowego, który jest dokumentem uzupełniającym do Instrumentum laboris, dlatego oba te teksty należy traktować łącznie. "W skład dokumentu końcowego wchodzą relacje, które były przedstawiane na posiedzeniach w auli oraz relacje przygotowane przez grupy językowe. Została zachowana 3-częściowa struktura Instrumentum laboris. Cała treść obudowana została wokół motywu przewodniego, jakim jest droga uczniów z Jezusem do Emaus" - powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Wyjaśnił, że dokument końcowy jest owocem pracy zbiorowej - jego autorami są ojcowie synodalni oraz wszyscy, którzy przygotowywali synod. "Dokument zostanie przedstawiony Ojcu Świętemu. Papież będzie zatem pierwszą osobą, która ten tekst otrzyma. Następnie tekst otrzymają Kościoły lokalne, młodzi i cały lud Boży" - zaznaczył abp Gądecki.

Autorzy komunikatu zwrócili uwagę, że synod nie zakończy się niedzielną mszą św. "Wtedy dopiero rozpocznie się czas jego realizacji i wdrażania. Kościoły lokalne zaczną zajmować się tekstem końcowym i dostosowywać go do swoich warunków, swojego środowiska" - zauważył przewodniczący episkopatu.

Druga część obrad polegała na prezentacji treści dokumentu końcowego. "Pierwsza część wychodząca od drogi do Emaus została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale mowa jest o Kościele, który słucha. Drugi rozdział podejmuje tematy świata digitalnego, imigrantów i nadużyć. Trzeci rozdział mówi o tożsamości i relacjach. Czwarty rozdział podejmuje zaś wątek bycia młodymi dzisiaj" - zrelacjonował abp Gądecki.

Drugą część dokumentu otwiera temat "nowej Pięćdziesiątnicy". "Pierwszy rozdział dotyczy daru młodości. Drugi rozdział podejmuje tajemnicę powołania rozróżniając ogólne powołanie do świętości wszystkich ludzi i powołanie poszczególnych osób. Trzeci rozdział zwraca uwagę na misję towarzyszenia młodym, indywidualnie i grupowo, oraz formację osób towarzyszących. Czwarty rozdział mówi natomiast o sztuce rozeznawania" - powiedział abp Gądecki. Jak wyjaśnił przewodniczący KEP, trzecia część pt. "Ruszyli natychmiast w drogę" podzielona jest na cztery rozdziały: pierwszy podejmuje synodalność misyjną Kościoła, drugi - odnosi się do synodalności w codzienności, a trzeci zwraca uwagę na odnowiony zapał misyjny. "Czwarty zaś podejmuje wątek integralnej formacji" - stwierdził abp Gądecki.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama