107,6 FM

Agnieszka Dudzińska: Będę stała na straży praw dziecka

Będę stała na straży praw dziecka - zapewniała w czwartek w Senacie Agnieszka Dudzińska wybrana przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Senatorowie pytali ją m.in. o jej stosunek do opieki naprzemiennej i kar cielesnych.

Dudzińska została wybrana we wtorek przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z ustawą o RPD uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesłał marszałkowi Senatu. Ma on miesiąc na podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika.

W czwartek Dudzińska odpowiada na pytania senatorów. Wskazując na priorytety urzędu RPD pod jej kierownictwem, zapewniła że będzie podejmowała zarówno interwencje w sprawach indywidualnych, jak i w sprawach dotyczących rozwiązań systemowych. Powiedziała, że będzie również upowszechniała wiedzę o prawach dziecka i metodach ich ochrony.

Dudzińska była proszona o opinię w sprawie tzw. opieki naprzemiennej, czyli takiej formy sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem po rozwodzie, kiedy przez jakiś czas dziecko mieszka u jednego rodzica, a następnie u drugiego.

Oceniła, że opieka naprzemienna jest efektem traktowania dziecka "jako pewien zasób, który jest podzielny - w sytuacji kiedy rodzice się rozstają, każdy chce to dziecko mieć dla siebie, każdy uważa, że ma prawo do dziecka". "Ja uważam, że to dziecko ma prawa i będę stała na straży praw dziecka, a nie praw rodziców do +zagospodarowania+ tym dzieckiem" - powiedziała.

Mówiła również o prawach ojców do kontaktu z dziećmi po rozwodzie rodziców. Dudzińska zadeklarowała, że w tej kwestii będzie chciała współpracować z organizacjami zajmującymi się tym zagadnieniem i z resortem sprawiedliwości. Zaznaczyła, że będzie przede wszystkim skupiała się na prawach dziecka. "Kiedy kontakt z rodzicem może być dla dziecka niekorzystny, bo będzie zagrażał jego życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu, oczywiście sądy decydują o tym, żeby tę władzę rodzicielską ograniczać" - powiedziała.

Dudzińska była pytana także o problem bicia dzieci. "Jestem przeciwniczką kar cielesnych" - zapewniła.

Dudzińska jest socjologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2005 r. pracuje w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2014 była zastępcą prezesa ds. programowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Była także przewodniczącą warszawskiej Komisji Dialogu Społecznego ds. Mieszkań Chronionych i Komisji Dialogu Społecznego ds. Niepełnosprawności.

Opracowała wiele ekspertyz z zakresu polityki społecznej i oświatowej, w tym dotyczących programu "Za życiem", prawa dzieci niepełnosprawnych do edukacji oraz sposobu finansowania zadań oświatowych. Była członkiem zespołów ekspertów, m.in. przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz przy ministrze edukacji narodowej.

Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka będzie jednak pełnił obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama