107,6 FM

Ministerstwo chce zlecić sondaż w sprawie zmiany czasu w Polsce

Polska popiera postulat odejścia od zmian czasu, ale nie ma decyzji, czy ostatecznie zostanie czas letni czy zimowy - powiedział PAP wiceszef MPiT Marcin Ociepa. Resort przedsiębiorczości i technologii chce zlecić sondaż w tej sprawie.

Projekt unijnej dyrektywy w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu jest obecnie przedmiotem dyskusji. "W jego ostatniej wersji, pierwotny termin (rok 2019) zastosowania ostatniej zmiany czasu, na prośbę wielu państw członkowskich został obecnie zmieniony na rok 2021" - wyjaśniło MPiT odpowiadając na pytania PAP.

Propozycja KE pozostawia dowolność krajom członkowskim, co do określenia, który czas będzie obowiązujący.

"Polska popiera postulat odejścia od zmian czasu, natomiast nie ma jeszcze decyzji, który czas zostanie ostatecznie przyjęty: czy czas letni, czy zimowy" - powiedział PAP wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Jak podkreślił, kwestia zmiany czasu ma wiele aspektów, dotyczy różnych dziedzin życia oraz budzi emocje. "Dotyka bowiem sfery osobisto-zawodowej każdego z nas, choć nie każdy przywiązuje do tego równą wagę" - powiedział.

Jego zdaniem, ewentualne zmiany w tym zakresie powinny być rozpatrywane "w szerokim kontekście, uwzględniając nie tylko kwestie gospodarcze, ale również funkcjonowanie społeczeństwa jako całości, uwarunkowania kulturowe, geograficzne i historyczne".

Według MPiT, decyzja o tym, czy Polska przyjmie czas letni, czy zimowy zależy od wyników konsultacji międzyresortowych i tych podjętych z krajami z naszego regionu, jak też od wyników badań polskiej opinii publicznej. Z konsultacji internetowych zakończonych w sierpniu tego roku przez Komisję Europejską wynika, że 72 proc. osób głosujących z Polski popiera wprowadzenie czasu letniego.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, chcąc poznać preferencje Polaków, zamierza zlecić jesienią (po zmianie na czas zimowy) i wiosną (po zmianie na czas letni) przeprowadzenie sondażu.

"Dodatkowo, w porozumieniu z resortami: zdrowia, infrastruktury, sportu i turystyki, rolnictwa i rozwoju wsi, rodziny, pracy i polityki społecznej, energii oraz spraw wewnętrznych i administracji, zostaną podjęte działania zmierzające do pozyskania opinii na temat korzyści/skutków/ potencjalnych kosztów odstąpienia od zmian czasu w zakresie właściwości poszczególnych resortów" - wyjaśniło MPiT.

Scenariusze związane z przyjęciem na stałe w Polsce czasu letniego lub czasu zimowego są dostępne na stronie Głównego Urzędu Miar: http://gum.gov.pl/pl/aktualnosci/2597,Zmiany-czasu-czy-rezygnacja-ze-zmian-czasu-Ocen-ktore-rozwiazanie-jest-dla-Ciebi.html.

Jak przypomina MPiT regulacje przewidziane w projekcie unijnej dyrektywy "wymagają implementacji do polskiego porządku prawnego i wprowadzenia zmian w ustawie z 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 04.02.2004 r.) oraz uchylenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzania i odwoływania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021".

Zmiana środkowoeuropejskiego czasu letniego na zimowy czas środkowoeuropejski odbywa się corocznie w ostatni weekend października. Czas zimowy obowiązuje w około 70 krajach na całym świecie. W Europie wskazówek zegara nie przesuwają jedynie mieszkańcy Islandii, Rosji i Białorusi. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ mmu/

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama