107,6 FM

Br. Alois podsumowuje synod: silna wola zbliżenia do młodych

Głównym owocem tego synodu jest silne postanowienie poprawy. Na przestrzeni całego procesu synodalnego biskupi słyszeli od młodych, że Kościół za bardzo się od nich oddalił. Teraz chcą to zmienić. Pragną być blisko młodych – powiedział bart Alois, podsumowując dobiegające końca obrady synodalne.

Zdaniem przełożonego Wspólnoty z Taizé ta silna wola poprawy powinna przełożyć się na konkretne działania na szczeblu lokalnym. Należy zorganizować spotkania w wymiarze krajowym, diecezjalnym, by rozważyć to, co zawiera dokument końcowy i wejść na drogę, która zbliży Kościół do młodych.

Zdaniem brata Aloisa dzięki kończącemu się synodowi Kościół bardziej zdał sobie sprawę z przemian, które zachodzą w życiu współczesnej młodzieży.    

“W porównaniu do tego, co było 30, 40 lat temu widzimy ewolucję w kierunku rozwoju życia duchowego – powiedział Radiu Watykańskiemu brat Alois. – Dostrzegamy to również wśród młodzieży, która przyjeżdża do Taizé. Młodzi pragną naprawdę się modlić, doświadczyć, czym jest modlitwa, odkryć osobistą relację z Chrystusem, żyć swoją wiarą. W minionych latach, w ostatnim dziesięcioleciu, zauważam także nowe zainteresowanie młodych sprawami społecznymi i politycznymi. Młodzi są zawiedzeni wielką polityką. Bardziej interesują się polityką na szczeblu lokalnym, różnymi inicjatywami w swoim najbliższym otoczeniu, takimi jak na przykład stołówki dla ubogich. Młodzi chcą się w to angażować. Jest to znak nadziei, którego wielcy politycy nie dostrzegają. Moim zdaniem politycy mogliby w stopniu o wiele większym odwoływać się do tych oddolnych inicjatyw niż do lęku, który również wzrasta.”

Zdaniem brata Aloisa podczas obecnego synodu zmieniło się także podejście do Kościoła w Afryce. Bardzo często postrzegamy ten kontynent przez pryzmat problemów, kryzysu migracyjnego, a nie dostrzegamy wielkiej żywotności tamtego Kościoła – dodał przeor Wspólnoty z Taizé.

« 1 »
TAGI:

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama