107,6 FM

Papież: Ewangelizację realizuje się, wędrując z ludźmi

Papież Franciszek spotkał się z uczestnikami kapituły misjonarzy św. Karola, czyli skalabrynianów. Ich szczególnym charyzmatem jest posługa wśród migrantów. Ojciec Święty przypomniał, że stosunek do nich jest dzisiaj naznaczony różnymi stereotypami i podejrzliwością, aż po ich odrzucenie. To wymaga bardziej odważnego i wytrwałego entuzjazmu apostolskiego, aby nieść miłość Chrystusa wszystkim, którzy są daleko od swoich ojczyzn i rodzin, a przez to narażeni są również na to, że mogą się poczuć się oddzielonymi od Boga.

Franciszek nawiązał do tematu spotkania, którym są słowa ewangelicznego opowiadania o uczniach idących do Emaus po zmartwychwstaniu Jezusa: „Spotkanie i droga. «Jezus szedł z nimi»”. Papież podkreślił, że kapituła jest szczególnym czasem łaski, w którym należy przyswoić sobie dwa ważne wymiary duszpasterskiej troski: głoszenie słowa oraz wędrowanie z innymi.

Historia biblijna zwraca uwagę na to, że ewangelizację realizuje się, będąc w drodze z innymi. Wskazał przy tym na kilka elementów tego wędrowania. Po pierwsze obejmuje ono słuchanie, w postawie współodczuwania, szczerej bliskości. Migranci, jak zaważył papież, noszą w sercu wiele historii: „historii pięknych i przykrych. Niebezpieczeństwo polega na tym, że te historie zostaną wymazane: te przykre i bolesne, to oczywiste; ale także te piękne, ponieważ przypominanie ich powoduje cierpienie. I w ten sposób – zauważył Franciszek – powstaje ryzyko, że migrant stanie się osobą wykorzenioną, pozbawioną oblicza, bez tożsamości. Zdaniem papieża byłoby to niepowetowaną stratą, ale można jej uniknąć dzięki słuchaniu, wędrując obok osób oraz wspólnot migrantów. To jest wielka łaska, ale także dar nowych możliwości dla Kościoła i świata”.

Franciszek zauważył, że po wysłuchaniu trzeba przekazać Słowo oraz łamać Chleb Eucharystyczny. Trzeba dzielić z migrantami zachwyt zbawieniem, które jest darem dla ludzi wszystkich kultur i powinno owocować nadzieją, wolnością oraz pokojem. Znak łamanego Chleba wciąż aktualizuje wydarzenie, poprzez które Syn Boży ofiarował siebie za życie pielgrzymów, najbardziej narażonych dzisiaj na utratę nadziei. Aby nie cierpieć, wolą oni często wymazać przeszłość. Papież ponadto przypomniał, że warunkiem owocności każdej misji jest trwanie w jedności z Panem oraz rozwijanie życia wspólnotowego, czyli przeżywanie jedności w różnorodności.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama