107,6 FM

Konferencja sekretarzy światowych wspólnot chrześcijańskich

Doroczna konferencja sekretarzy światowych wspólnot chrześcijańskich odbyła się w dniach 6-8 listopada w Ośrodku Prawosławnym w Chambésy koło Genewy.

Spotkania te służą przedyskutowaniu przez przedstawicieli różnych wyznań ich działalności, a także planów ekumenicznych inicjatyw.

Sekretarze wysłuchali raportów m.in. z: Patriarchatu Ekumenicznego, Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Światowej Rady Kościołów, Światowego Związku Baptystycznego, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych, Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, Światowej Konferencji Menonickiej, Organizacji Afrykańskich Wolnych Kościołów, Światowego Forum Chrześcijańskiego, Światowego Aliansu Ewangelicznego, Światowej Rady Metodystycznej, Światowej Federacji Luterańskiej, Wspólnoty Anglikańskiej, Armii Zbawienia, Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego i Konferencji Ogólnej Adwentystów Dnia Siódmego.

To nieformalne forum ekumeniczne działa od 1957 roku.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama