107,6 FM

Muzułmańskie modlitwy za ojczyznę z okazji święta niepodległości

W Białymstoku polscy muzułmanie modlili się w piątek w intencji ojczyzny w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Białostockie uroczystości są w programie wojewódzkich obchodów święta, podobnie jak modlitwy trzech innych wyznań, które odbędą się w niedzielę.

Muzułmańskie modlitwy za ojczyznę z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbywają się w Podlaskiem od kilkunastu lat. To powrót do tradycji przedwojennej, kiedy były one obowiązkowe. Ostatnie przed wojną odbyły się w 1938 r.

Piątkowym modlitwom w Domu Kultury Muzułmańskiej przewodniczyli imamowie białostockiej i jednej z warszawskich gmin wyznaniowych.

Rozalia Bogdanowicz z Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP podkreślała, że Związek aktywnie włączył się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniała, że wśród osób uhonorowanych Orderem Orła Białego za zasługi dla kraju w setną rocznicę odzyskania niepodległości znalazł się też przedstawiciel społeczności polskich Tatarów. Jest nim Leon Kryczyński (1887-1939) - tatarski historyk, prawnik i działacz społeczny.

Wśród zasłużonych dla kraju przedstawicieli tej społeczności wymieniła również Aleksandra Sulkiewicza (1867-1916), działacza socjalistycznego i niepodległościowego, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego (grób Sulkiewicza jest w wojskowej części Powązek).

"Jesteśmy dumni ze wszystkich Tatarów polskich, którzy walczyli o niepodległość, a także ze wszystkich Tatarów, którzy swoją nienaganną postawą, sumienną pracą i zaangażowaniem w życie społeczne kraju uczestniczą w tym wszystkim aktywnie. Kochamy naszą ojczyznę i staramy się jej służyć jak najlepiej" - mówiła Bogdanowicz.

Polscy wyznawcy islamu to przeważnie Tatarzy. Ich największe w kraju skupiska są w woj. podlaskim. U zarania II Rzeczypospolitej istniał Pułk Ułanów Tatarskich, utworzony w 1919 r. z żołnierzy, którzy przeszli do wojsk polskich z armii rosyjskiej. Wziął on udział m.in. w wyprawie kijowskiej i w obronie Płocka przed bolszewikami. Po kilku latach został rozformowany, ale część żołnierzy utworzyła oddzielny szwadron w 13 Pułku Ułanów Litewskich, który walczył potem w kampanii wrześniowej 1939 r.

Dokładna liczba wyznawców islamu w Polsce nie jest znana. Przedstawiciele MZR szacują, że do związku należy około 5 tys. osób, przede wszystkim polskich Tatarów. Liczbę wszystkich muzułmanów w kraju szacują na 20-25 tys. osób, wliczając w to cudzoziemców - uchodźców, studentów, dyplomatów i biznesmenów.

Organizowane w Białymstoku muzułmańskie modlitwy za ojczyznę są częścią oficjalnych wojewódzkich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W niedzielę centralne obchody przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedzą również nabożeństwa: prawosławnych, ewangelików i katolików. Rokrocznie podkreśla to wielokulturowy i wielowyznaniowy charakter tego regionu.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama