107,6 FM

Uniknąć katastrofy i zabezpieczyć kościół

Klasztor dominikanów w Gdańsku, Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Urząd Miejski w Gdańsku wydały wspólne oświadczenie dotyczące sytuacji w bazylice św. Mikołaja.

Publikujemy jego treść:

"Zarówno Klasztor Dominikanów w Gdańsku, jak i Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Urząd Miejski w Gdańsku wspólnie pracują, aby jak najszybciej zabezpieczyć Bazylikę pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku przed groźbą katastrofy budowlanej oraz zbadać przyczyny osiadania filarów kościoła.

Przedwczesne jest stawianie tez na temat przyczyn gwałtownego pogorszenia się stanu technicznego zabytkowej świątyni. Dopiero analiza badań geotechnicznych i ekspertyza konstruktorów pozwoli nam na wyciągnięcie wniosków dotyczących przyczyn zaistniałej sytuacji.

Aby jak najszybciej zabezpieczyć konstrukcję obiektu, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków bezzwłocznie wydaje niezbędne decyzje, a Urząd Miejski przygotował rezerwę finansową. Dzięki dotacji Klasztor zleci wykonanie niezbędnych badań gruntu oraz prac zabezpieczających, jednocześnie trwa projektowanie konstrukcji wsporczej pod uszkodzone sklepienia.

Prace zabezpieczające będą koncentrowały się na wykonaniu odpowiedniego podparcia konstrukcji oraz ochrony zabytkowych ołtarzy. Rozważane są możliwości zabezpieczenia wyposażenia ruchomego kościoła bez jego wynoszenia na zewnątrz świątyni. Należy wziąć pod uwagę, że wrażliwe na zmiany klimatu polichromowane elementy drewniane narażone byłyby na uszkodzenia wskutek wyniesienia na zewnątrz przy obecnych warunkach pogodowych. Również przechowywanie zabytków w innym mikroklimacie niż kościół powodowałoby degradację obiektów.

Klasztor powołał zespół doświadczonych konserwatorów i konstruktorów, którzy opracowują szczegółowy harmonogram prac, z którym zapoznają PWKZ i Urząd Miejski w Gdańska w najbliższym czasie.

Ze względów bezpieczeństwa, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wprowadził zmianę organizacji ruchu wzdłuż Bazyliki pw. Świętego Mikołaja: od piątku 9 listopada do odwołania wyłączono z ruchu odcinek ulicy Świętojańskiej – od ul. Pańskiej do skrzyżowania z ul. Lawendową/Szklary. Prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu.

Klasztor Dominikanów w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Urząd Miejski w Gdańsku

Gdańsk, 9.11.2018 r."

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama