Jej kult sięga drugiej połowy XVII w. i wiąże się z obroną murów miasta

dodane 16.11.2018 15:10

KAI |

Dziś wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.

Jej kult sięga drugiej połowy XVII w. i wiąże się z obroną murów miasta   Henryk Przondziono /Foto Gość Matka Boża Ostrobramska

Zarówno cudowny obraz, jak i kaplica, w której się mieści, oraz sama Ostra Brama mają bogatą historię, ściśle wiążącą się z historią rozbudowy Wilna. Na przełomie XV i XVI w. postanowiono otoczyć miasto murem obronnym. Powstało dziewięć bram miejskich, z których jedna (jedyna zachowana do naszych czasów) zaczęła być nazywana Ostrą. 

Zgodnie z tradycją na bramach obronnych zawieszano święte obrazy. Ostra Brama po obu jej stronach również miała własne obrazy. Jednym z nich był wizerunek Matki Bożej. Z czasem miejsce to stało się miejscem modlitwy do Maryi. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 

W 1993 roku w kaplicy w Ostrej Bramie modlił się św. Jan Paweł II. Ofiarował wtedy Matce Bożej Miłosierdzia złotą różę. 

Ostra Brama wiąże się również w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. Obraz Miłosierdzia Bożego został namalowany w Wilnie i wystawiony publicznie właśnie w Ostrej Bramie. Tu też św. Faustyna miała wizję triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego.

«« | « | 1 | » | »»
Przeczytaj komentarze | 2 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 1 gość 16.11.2018 17:45
Niezalogowany użytkownik Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

Módl się za nami. Nie jesteśmy godni
jednej przeczystej Twoich oczu łzy,
tłum zabłąkanych i smutnych przechodni
na świecie szarym i smutnym jak my.
Bo niezliczone, Pani nasze winy,
jak ziarnka piasku na dnie sinych mórz
i jako gwiazdy niebieskiej głębiny
a my się modlić nie umiemy już.
Zapominamy w powszechnym zamęcie,
że Ty u Bramy naszej trzymasz straż,
na wszystkie bóle masz ciszy zaklęcie
i wszystkie nędze po imieniu znasz.
Uciszaj, Matko, wichury u swary,
szatańską pychę hardych myśli skrusz,
błogosławieństwem oddalaj pożary
od naszych domów i od naszych dusz.
A serca nasze, w jedno zestrzelone,
ku Tobie wzbite w złoty ognia słup,
tę rozmodloną naszych serc koronę,
złożoną kornie u Twych Świętych stóp,
przyjm miłościwie, Królowo Aniołów
jak uzbierany Twój na ziemi plon,
i zanieś, Jasna, ten serdeczny połów
przed Twego Syna szafirowy tron

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ


sprzedaliśmy swą dumę za gesty i słowa

spieramy się o ochłap rzucony przez wroga

więc Matko Ostrobramska natchnij nas odwagą

gdy będziesz w imię tchórzy prosiła u BogaTy której nie możemy popatrzeć dziś w oczy

bo mieszkasz na rubieży od swoich daleko

Matko Repatriantów Arko Zagubionych

Gwiazdo Bólu pod ciężką spłakaną powiekąwstęgą Wilii i Niemna wokół opasana

Ty co świecisz daleko na wschód w Ostrej Bramie

gdy będziesz w imię nasze prosiła o łaskę

wypal na naszych czołach krwawe polskie znamiębyśmy nie zapomnieli i Wilna i Lwowa

grozy Ponarskich Dołów i bólu Katynia

i upiorów co wstają w zapomnianych grobach

i nocą przelatują nad krzyżem Wołynianad tym stosem Kaina który jeszcze płonie

i niebo nam zakrywa i widok przesłania

gdy klękamy przed Tobą na zdradzonej ziemi

co oczy nasze łzawi dymem zakłamaniapozwól nam więc odzyskać dumę i Ojczyznę

i wiarę oraz honor zabrany przez wroga

O! Matko Ostrobramska! natchnij nas odwagą

gdy będziesz w nasze imię prosiła u Boga
Plusów: 1 gość 16.11.2018 17:42
Niezalogowany użytkownik LITANIA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA


Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Litania Ostrobramska

Matko Boska Ostrobramska
w podwójnej koronie,
módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska
Orłem i Pogonią,
módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska
w warownej kaplicy,
módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska
wileńskiej ulicy,
módl się za nami

Matko Boska -
śliczna Panno w pozłacanej szacie,
módl się za nami

Matko Boska -
moja Matko z dziecięcych zdrowasiek,
módl się za nami

Matko nasza
z codziennego szkolnego pacierza,
módl się za nami

Matko Wilnian -
ta z hejnału katedralnej wieży,
módl się za nami

Matko z wierszy Adamowych,
adamowych filareckich pieśni,
módl się za nami

Matko tych,
co przy Twej Bramie ginęli we wrześniu,
módl się za nami

Matko nasza partyzancka
z ryngrafów szlacheckich,
módl się za nami

Matko ofiar
zawleczonych do łagrów sowieckich,
módl się za nami

Matko armii spod Tobruku i tej spod Lenino,
Tych, co szli przez Ziemię Świętą na Monte Cassino,
módl się za nami

Matko Boska Ostrobramska
z księżycowym sierpem,
módl się za nami

Matko Boska Miłosierna dla tych,
którzy cierpią,
módl się za nami

Matko w niebie królująca, ku której - stęsknione...
Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie plutony,
módl się za nami

Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze znaną,
Daj nam dojść do Twego nieba poprzez Ostrą Bramę.

wszystkie komentarze >

Sponsorowane

AutoCZESCIonline24.pl