107,6 FM

Papież: Świat zbyt często nie widzi prześladowania chrześcijan

Nie zapominajcie, że nie jesteście organizacją filantropijną. Jesteście wezwani do postawienia w centrum oraz jako ostateczny cel waszych działań ewangeliczną miłość bliźniego. Należy wszędzie świadczyć o dobroci i opiece Boga, który kocha wszystkich – to słowa zachęty, które Papież skierował do uczestników konsulty Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie.

Wobec kryzysu, który od kilku lat ogarnia region Bliskiego Wschodu Franciszek zachęcił członków zakonu do kontynuowania wysiłków na rzecz uchodźców. Sytuacja ta wymaga bowiem od Kościoła wyjątkowego zaangażowania i pomocy.

"To piękny znak, że wasze działania na polu formacji i pomocy medycznej są dostępne na wszystkich, niezależnie od przynależności etnicznej oraz wyznawanej religii. W ten sposób prowadzicie do poznania wartości chrześcijańskich, do wspierania dialogu międzyreligijnego, do wzajemnego szacunku i zrozumienia – powiedział Ojciec Święty. – W innych słowach, dzięki waszemu wielkiemu zaangażowaniu, także i wy wnosicie wkład w budowanie drogi, która doprowadzi, mamy wszyscy taką nadzieję, do osiągnięcia pokoju w całym regionie."

Papież odniósł się także do sytuacji wielu chrześcijan, którzy są prześladowani z powodu wiary w Chrystusa.

"Jest widoczna dla całego świata – choć zbyt często odwraca on wzrok w przeciwną stronę – dramatyczna sytuacja chrześcijan, którzy są prześladowani i mordowani, a ich liczba ciągle rośnie. Obok ich męczeństwa krwi, jest także «białe męczeństwo», jak na przykład w krajach demokratycznych, w których wolność religijna jest ograniczana – stwierdził Papież. – W tym dziele pomocy materialnej udzielanej ludziom tak ciężko doświadczanym, zachęcam was do towarzyszenia im także modlitwą, nieustannym wzywaniem Maryi, którą czcicie jako «Królową Palestyny». Ona jest troskliwą Matką i Wspomożycielką chrześcijan, dla których wyprasza u Pana siłę i pocieszenie w cierpieniach."

Na zakończenie Franciszek zachęcił członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie do modlitwy za tych, których życie i wolność jest w szczególnym niebezpieczeństwie.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama