107,6 FM

Abp Gądecki: Episkopat kończy prace nad stanowiskiem ws. wykorzystywania seksualnego małoletnich

„Delicta graviora”, czyli w tym konkretnym przypadku grzechy molestowania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne były – jak poinformował KAI abp Stanisław Gądecki – jednym z głównych punktów obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu, która zebrała się dziś przed południem na Jasnej Górze.

Biskupi rozmawiali m.in. o „Stanowisku KEP”, jakie ma być opublikowane prawdopodobnie jeszcze dziś oraz o zbieraniu danych statystycznych i o programach prewencji, chroniących dzieci i młodzież prze tymi przestępstwami.

Przewodniczący Episkopatu poinformował, że temat przestępstw na tle molestowania seksualnego nieletnich był „jednym z dziesięciu tematów dzisiejszego potkania Rady Stałej, ale stał się głównym ze względu na swą rangę oraz przygotowywane dokumenty i działania”.

Najpierw dyskutowane były szczegóły „Stanowiska Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego wykroczeń przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą małoletnią”. Abp Gądecki poinformował, że dokumentem zajmie się jeszcze dziś po południu zebranie plenarne Episkopatu i podda go głosowaniu. Jeśli dokument zostanie przyjęty, zostanie publicznie zaprezentowany na konferencji prasowej w jasnogórskim klasztorze.

Na pytanie, jakie znaczenie ma opracowane „Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wykroczeń przeciwko szóstemu przykazaniu z osobą małoletnią”, przewodniczący Episkopatu podkreślił, że „jest to dokument bardzo ważny, gdyż określa on odniesienie Kościoła w Polsce do tej bolesnej sprawy, wskazuje na to, co zostało dotąd dokonane oraz określa działania na przyszłość w zakresie prewencji, czyli ochrony powierzonych Kościołowi dzieci i młodzieży przed tego typu przestępstwami”.

Abp Gądecki dodał, że „nie ma żadnej innej instytucji, która miałaby stanowisko tak dokładnie opracowane jak Kościół” w zakresie procedur zwalczania przestępstw na tle pedofilii, jakie mogą się pojawiać w jego szeregach. Wyjaśnił, że „Stanowisko” będzie przeznaczone nie tylko do publikacji, ale i do odczytania wiernym w kościołach podczas Mszy św. w jedną z najbliższych niedziel. Zaznaczył, że „argumentem za odczytaniem w kościołach jest chęć uniknięcia manipulacji Stanowiskiem Episkopatu, poprzez taki czy inny wybór cytatów przez media, idący w jakimś ideologicznym kierunku”.

Rada Stała – jak informuje abp Gądecki – podjęła również temat zbierania zbiorczej statystyki przypadków na tle molestowania seksualnego małoletnich z poszczególnych diecezji i zgromadzeń zakonnych. Sekretariat Episkopatu rozesłał już specjalną ankietę do wszystkich biskupów diecezjalnych i wyższych przełożonych zakonnych. Mają one z powrotem wpłynąć do końca listopada br. „Ankiety te – przyznał abp Gądecki – są na tyle szczegółowe, że ich opracowanie będzie dużą i poważną pracą, wymagającą dużego stopnia profesjonalizmu ze strony zespołu socjologów, który się tym zajmie. Przyznał, że trudno dziś dokładnie powiedzieć, do kiedy ta praca zostanie zakończona”.

Arcybiskup dodał, że ankieta zawiera szczegółowe dane z każdej diecezji czy zgromadzenia zakonnego, m.in. rozróżnia przypadki obcowania seksualnego z osobą do 15. roku życia, co jest traktowane jako przestępstwo przez prawo państwowe, jak również te dokonane z osobą do 18. roku życia, które są przestępstwem z punktu widzenia prawa kościelnego. Jest ono ostrzejsze od prawa państwowego.

Data publikacji – jak podkreślił przewodniczący Episkopatu – nie została jeszcze wyznaczona. Najpierw z danymi zapozna się sam Episkopat, a dopiero później, w drugim etapie, zostaną one opublikowane.

Po zakończeniu obrad Rady Stałej o godz. 14.30 rozpoczęło się dziś na Jasnej Górze 381. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. O godz. 19.00 rozpoczną się doroczne trzydniowe rekolekcje wszystkich polskich biskupów.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama