Pan Jezus zapowiada takie sytuacje

Pan Jezus zapowiada takie sytuacje

ks. Antoni Bartoszek

Ja dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. Łk 21,15

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.

Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».


W codziennych rozmowach (w rodzinie, w zakładzie pracy, w towarzystwie, na forach internetowych) możemy doświadczyć ataku na naszą wiarę. Pan Jezus zapowiada takie sytuacje i wzywa do składania świadectwa o Nim, mobilizuje do słownej obrony ewangelicznych prawd. Taka apologia (czyli obrona przed zarzutami) wyraża się w mądrej i przekonującej argumentacji. Prowadzenie obrony wiary nie polega na potępianiu przeciwnika czy prześladowcy, ale na spokojnym i rzeczowym potwierdzaniu wiarygodności naszej wiary. Dysputy dotyczące wiary często wywołują silne emocje. Ważne, by w takich sytuacjach nie reagować emocjonalnie (lękiem czy agresją), lecz zachować pokój serca, zawierzając się Jezusowi.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |