107,6 FM

Tak archidiecezja będzie chronić dzieci

Zakaz przebywania sam na sam oraz stosowania kar cielesnych - od 1 grudnia w archidiecezji warszawskiej będą obowiązywać ścisłe zasady dotyczące pracy z dziećmi i młodzieżą, chroniące je przed nadużyciami seksualnymi.

Z dokumentem pt. „Ochrona dzieci i młodzieży. Kodeks właściwego postępowania w archidiecezji warszawskiej”, który właśnie wszedł w życie 17 listopada zapoznali się księża dziekani, wicedziekani, dekanalni ojcowie duchowni oraz dekanalni duszpasterze dzieci i młodzieży.

Kodeks zawiera więc zasady postępowania w pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą, zwraca uwagę na szacunek dla nietykalności cielesnej, intymności i prywatności małoletniego. Reguluje takie kwestie jak indywidualne spotkania z małoletnimi, podróże, wycieczki.

Ponadto rekomenduje zasady reagowania na oznaki lub wiadomość o wykorzystaniu oraz zawiera praktyczne wskazania dotyczące przyjęcia zgłoszenia. Szkolenia na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym przeszli w 2017 r. roku księża w ramach tzw. stałej formacji kapłańskiej.

Co roku w seminarium duchownym również kolejne roczniki diakonów zapoznawane są z tą problematyką. Regularne szkolenia prowadzone są dla katechetów świeckich. Z tego grona przeszkolonych zostało 470 osób a w styczniu 2019 r. zaplanowano szkolenie dla kolejnej grupy 130 nauczycieli.

- Prewencja nadużyć stanowi integralną część zaangażowania Kościoła w pracę z dziećmi i młodzieżą - podkreśla ks. dr Piotr Odziemczyk, delegat metropolity warszawskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Dodaje, że znajomość symptomów wykorzystania seksualnego pozwoli księżom i wychowawcom kompetentnie reagować w sytuacjach budzących wątpliwości.

Kodeks przypominający o całkowitym zakazie stosowania kar cielesnych, roztropności w gestach i słowach oraz zakazujący przebywania sam na sam z dzieckiem na osobności, bez wiedzy przełożonych obowiązuje na terenie archidiecezji warszawskiej wszystkie parafie, wspólnoty, dzieła prowadzone na terenie archidiecezji.

Zasadami w nim zawartymi mają się kierować wszyscy księża, siostry zakonne oraz świeccy - wychowawcy, nauczyciele, wolontariusze zatrudnieni na różnych stanowiskach, podejmujący różne zakresy odpowiedzialności. W praktyce - wszyscy, którzy mają kontakt z dziećmi i młodzieżą w przestrzeni kościelnej.

Podobny dokument przedstawił również 27 września bp Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski.

W archidiecezji warszawskiej delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży od 2015 r. jest ks. dr Piotr Odziemczyk, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Bezpośrednio współpracują z nim kurator ks. dr Marek Szymula oraz ks. Jakub Szcześniak, który jako duszpasterz służy pomocą duszpasterską osobom pokrzywdzonym, ich najbliższym oraz wspólnocie kościelnej lub wychowawczej, w której doszło do nadużycia.

Wszelkie problemy można zgłaszać pod numerem 22 531 72 71.

W diecezji warszawsko-praskiej przyjmowaniem zgłoszeń w przypadku nadużyć seksualnych zajmuje się ks. Dariusz Szczepaniuk, a opieką duchową oraz pomocą poszkodowanym - ks. Zygmunt Wirkowski. W skład zespołu wchodzą także: psycholog-terapeuta i adwokat - świecki prawnik.

Nadużycia seksualne można zgłaszać pod numerami telefonów: 22 518 15 01, 22 518 15 03.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama