107,6 FM

Papieska encyklika ustanowiła tę uroczystość jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim

Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką „Quas Primas” z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Papieska encyklika ustanowiła tę uroczystość jako przeciwstawienie się silnym tendencjom ateistycznym i laickim, które w tym czasie były bardzo popularne. Wskazywała na Chrystusa jako Króla mającego władzę nad człowiekiem i całym światem. 

Papież nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. Zreformowana w 1969 roku liturgia przeniosła uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na ostatnią niedzielę Roku Kościelnego. Ma to podkreślić, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie.

« 1 »
 • Gość
  25.11.2018 16:03
  LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

  (tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)

  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

  Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości, PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE

  Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
  Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
  Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
  Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
  Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
  Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
  Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
  Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i śywocie nasz,
  Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,

  Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny, PANUJ NAD DUSZAMI
  Chryste, Królu rozumu,
  Chryste, Królu woli,
  Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
  Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
  Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
  Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś Ŝycie pokutne,
  Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
  Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,

  Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, PANUJ NAD RODZINAMI

  Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
  Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
  Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
  Chryste Królu, który przez Swe Życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
  Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
  Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i przyjaciela Twego Łazarza,
  Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
  Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,

  Chryste, Królu królów i Panie nad panami, PANUJ NAD NARODAMI
  Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
  Chryste, Królu chwały wiecznej,
  Chryste Królu, Książe Pokoju,
  Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
  Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
  Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,

  Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne, PANUJ NAD SWYMI NIEPRZYJACIÓŁMI

  Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”,
  Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
  Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,
  Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
  Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
  Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.
  - Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
  - A pokój trwać będzie bez końca.

  Módlmy się: Wszechmogący, wiekuisty Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez grzech, poddały się słodkiej władzy Twojej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  doceń 0
 • Gość
  25.11.2018 16:07
  Koronka do Chrystusa Króla

  Odmawia się na Różańcu.

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Na początku: O Królu narodów przez nie upragniony, Kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź, zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Amen.

  Na dużych paciorkach: O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany Zbawicielu narodów, przyjdź, aby nas wybawić, nasz Panie i Boże.

  Na 10 małych paciorkach: O, Mocy Niebiańska, niewzruszone oparcie mojej duszy, Najsłodszy Jezusie Chrystusie Królu! O, Odblasku Przedwiecznej Światłości, Zwierciadło bez skazy! Pozwól mojemu sercu wpatrywać się w Ciebie, zwierciadło wieczności, ażebym ze względu na Ciebie mógł wzgardzić wszelką doczesną rozkoszą, a Twoje Miłosierne Oczy były moją obroną we wszystkich pokusach. Amen.

  Na zakończenie: Niech będzie zawsze i wszędzie uwielbione Najświętsze Panowanie Boga przez wszystkie stworzenie i przez Najsłodsze Serce Jezusa Chrystusa, obecne w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.
  Koronka do Pana Jezusa Chrystusa Króla

  Odmawia się na Różańcu.

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

  I. Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże (Ps 93, 12).

  (10 razy) Jezu Chryste, Królu wszechświata, zmiłuj się nad nami i nad całym światem!

  II. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony (J 3, 16-17).

  (10 razy) Jezu Chryste, Królu miłosierdzia, zmiłuj się nad nami i wybaw nas od grzechów!

  III. A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: „Witaj, królu żydowski!”. I policzkowali Go (J 19, 2-3).

  (10 razy) Jezu Chryste, Królu cierpienia, zmiłuj się nad nami w chwilach cierpienia i zwątpienia!

  IV. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18, 36).

  (10 razy) Jezu Chryste, Królu zmartwychwstały, doprowadź nas do zmartwychwstania!

  V. Wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: „Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” (Ap 5,13).

  (10 razy) Jezu Chryste, Królu wieczności, daj nam swoje zbawienie i wieczne królowanie!

  Na zakończenie: Święty Boże, Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.  Koronka do Jezusa Chrystusa Króla

  Odmawia się na Różańcu.

  Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

  Na dużych paciorkach: Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Króla na uświęcenie nasze i całego świata.

  Na 10 małych paciorkach: Jezu Chryste Królu, napełnij swoim życiem każdego z nas.

  Na zakończenie: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

  „O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Serca Jezusowego, jako Króla Miłosierdzia dla nas, uświęcaj nasze życie”. Amen.


  Koronka uwielbienia Chrystusa Króla

  Koronka do prywatnego odmawiania wedle uznania!

  Ucałuj krzyż u różańca świętego i przeżegnaj się: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Rozpoczęcie:

  Na chwałę Trójcy Przenajświętszej: O,Trójco Przenajświętsza,przez Mękę i Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, błagamy Cię spraw, aby Królestwo Jego zapanowało na całym świecie i we wszystkich duszach ludzkich. Amen.

  Panie, daj mi pokój serca.
  Oddal ode mnie gniew, nienawiść, pragnienie zemsty.
  Modlę się za tych, którzy mnie zranili słowem,
  czynem, obojętnością, niezrozumieniem.
  Proszę też za tymi, którym ja zadałem ból.
  Pomóż mi wejść jak najszybciej na drogę pojednania
  bez dramatyzowania sytuacji i formułowania oskarżeń.
  Daj mi siłę, bym umiał przebaczać.
  Jezu, który powiedziałeś „błogosławieni cisi”,
  uciszaj moje wewnętrzne burze i pomóż mi lepiej rozumieć siebie.
  Powiedziałeś „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”,
  uczyń ze mnie człowieka wnoszącego pokój, a nie zamęt.
  Niech „nad moim gniewem nie zachodzi słońce”
  nie chcę „dawać miejsca diabłu” (Ef 4, 26)

  Na początku: Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga Ojca…

  Na dużych paciorkach: Chwała Ojcu…

  Na 10 małych paciorkach: O mój Jezu, Królu królów i Panie panów, hojnością hojny, ufam Tobie, kocham Cię, uwielbiam Cię,wierzę w Ciebie, wierzę Tobie. O Jezu miłości moja i skarbie mój, pragnę Ciebie, zawierzam się Tobie!

  Zakończenie – powiedzieć z wiarą, ufnością i miłością oraz z wielką odwagą i wielką czcią (3 razy): Jezu Chryste, Królu mój i Panie, moje serce i ma dusza wielbić Ciebie chce, moje ciało Twą świątynią a mój naród Twym narodem! Pragnę, o mój Królu, Jezu mój, abyś Ty nim władał i swą mocą jego strzegł! Proszę, Panie Jezu Chryste, Władco mój, proszę Cię pokornie,aby żaden człowiek w strachu wojen już nie poległ, tylko w Twoje panowanie słowo odrzekł, Panie Jezu Chryste, Królu i Panie, w całej Swej Osobie króluj nam! Amen.
  doceń 2

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama