107,6 FM

Nowe przepisy w szkołach

Szkoły będą miały obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami, i uwzględniać w planie zajęć równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia - wynika z nowelizacji rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.

Nowela wchodzi w życie w czwartek. Zgodnie z nią wprowadza się obowiązek rejestrowania wyjść grupowych uczniów, które nie są wycieczkami. Rejestr będzie prowadzony przez dyrektora szkoły lub placówki i będzie zawierać: datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę uczniów oraz podpisy opiekunów i dyrektora. Do prowadzenia rejestru dyrektor będzie mógł upoważnić inną osobę.

Do wycieczek szkolnych, tak jak dotąd, stosować się będzie kartę wycieczki, określoną w rozporządzeniu ministra edukacji z maja tego roku w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki.

Wprowadzony zostaje też obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. Uwzględniać ma on także zróżnicowanie zajęć i możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego.

Dyrektor szkoły zostanie zobligowany również do zasięgania opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw międzylekcyjnych. Jak wyjaśnia MEN, szkoła powinna mieć możliwość uwzględnienia w organizacji pracy swojej specyfiki i potrzeb uczniów, w tym umożliwić im spożycie posiłków.

Ponadto zmieniony został dotychczasowy zapis przepisu dotyczącego zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w pomieszczeniach szkoły. W nowelizacji jednoznacznie określono obowiązek dyrektora szkoły do zapewnienia takiego miejsca.

W nowelizacji rozporządzenia uwzględniono możliwość przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki. Prace te można będzie prowadzić, jeśli będzie to konieczne, jednak przy zastosowaniu szczególnych środków ostrożności. Miejsca, gdzie będą prowadzone prace remontowe, naprawcze i instalacyjne, muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności uczniów.

Rozszerzono też grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego. Zgodnie z nowelą, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, także pozostali jej pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.

Rozszerzono o świetlice listę miejsc, w których powinna znajdować się apteczka.

Większość zapisów nowelizacji wejdzie w życie 29 listopada 2018 r., czyli po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Kilka z zapisów wejdzie w życie dopiero 1 marca 2019 r. Rozwiązanie to ma umożliwić zmianę organizacji pracy szkoły i placówki w zakresie opiniowania planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przeszkolenie pracowników z udzielania pierwszej pomocy do rozpoczęcia drugiej połowy roku szkolnego 2018/2019, tj. po zakończeniu ferii zimowych.

« 1 »
 • JMs
  28.11.2018 08:39
  Najważniejsze, co się powinno zmienić, zostaje. Dalej przeciążenie uczniów, zbyt dużo podręczników, osłabiony autorytet czyli władza nauczycielska, co jest pochodną negowania czwartego przykazania Boskiego.
  doceń 6
 • Tomaszcz
  29.11.2018 20:37
  Co ma dzień święty święcić wspólnego ze szkołą i rodzicami?
  doceń 0

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama