107,6 FM

Św. Andrzej

Dziś w kalendarzu andrzejki. Nazwę co oczywiste wzięły od wspominanego dzisiaj św. Andrzeja. Ale związku między patronem, a zwyczajem wróżb matrymonialnych próżno szukać. Bo andrzejkowe wróżby dotyczyły kiedyś tylko niezamężnych dziewcząt i wiązały się z ich zamążpójściem.

Św. Andrzej   Św. Andrzej brewiarz.pl Dziś w kalendarzu andrzejki. Nazwę co oczywiste wzięły od wspominanego dzisiaj św. Andrzeja. Ale związku między patronem, a zwyczajem wróżb matrymonialnych próżno szukać. Bo andrzejkowe wróżby dotyczyły kiedyś tylko niezamężnych dziewcząt i wiązały się z ich zamążpójściem. Stąd są tacy, którzy dowodzą, że cała tradycja wzięła się ze starożytnej Grecji, bo imię Andrzej bliskie jest greckim słowom aner, andros oznaczających męża, mężczyzn. Ile w tym prawdy trudno orzec, ale jedno jest w tej hipotezie pewne – dzisiejszy patron, św. Andrzej, umarł męczeńsko w Grecji, konkretnie w Patras, 30 listopada 65 lub 70 roku. Umarł ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. Oprawcy nawet tego nie wiedząc, symbolicznie domknęli tym samym ziemską wędrówkę św. Andrzeja. Bo jego życie rozpoczęło się tak naprawdę dopiero wtedy, gdy jako uczeń Jana Chrzciciela, na jego wyraźne wskazanie : " Oto Baranek Boży" poszedł za Jezusem. Poszedł i stał się pierwszym powołanym przez Jezusa Apostołem. I tak jak zaczął naprawdę żyć dopiero z Jezusem, tak też z Jego powodu to życie stracił, gdy przybito go do krzyża. Krzyża wyjątkowego, bo X jest pierwszą literą imienia Chrystusa w języku greckim ( od Christos, czyli Pomazaniec ). Co się wydarzyło w jego życiu pomiędzy tymi dwoma granicznymi wydarzeniami? Nic spektakularnego. Nie przeczytamy w Ewangeliach o żadnych jego niesamowitych czynach. Także o tym co robił po Zesłaniu Ducha Świętego nie ma żadnych pewnych informacji. A jednak św. Andrzej jest wspominany w Kościele z wielką czcią. Dlaczego? Bo w swojej zwyczajności, uczynił coś wielkiego, co zrobić może każdy z nas. Gdy poznał Jezusa, gdy dotarło do niego, że to jest Zbawiciel, od razu postanowił podzielić się tym odkryciem z innymi. To on przyprowadził do Jezusa swego brata, św. Piotra, mówiąc mu : Znaleźliśmy Mesjasza! To on, był pośrednikiem, który do Jezusa zaprowadził pragnących poznać go pogan o czym pisze św. Jan w 12 rozdziale Ewangelii. Św. Andrzej jawi się więc jako ten, który innych prowadzi do prawdy i pomaga im ją odkryć. Kto wie, może z tego powodu stał się patronem andrzejkowych matrymonialnych wróżb? Zresztą nawet z tymi wróżbami wszystko się nam kompletnie pokręciło bo andrzejki, oprócz tego, że dotyczyły tylko panien wypadały innego dnia niż obecnie są świętowane. Kiedy miały miejsce? W wigilię wspomnienia św. Andrzeja czyli 29 listopada.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama