107,6 FM

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W Kościele obchodzimy 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście Pius IX, 8 grudnia 1854 r. bullą „Ineffabilis Deus”.

Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego, np. śmierci - stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci.

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin.

W czasie objawień w Lourdes w 1858 r. Maryja potwierdziła ogłoszony zaledwie cztery lata wcześniej dogmat. Bernardecie Soubirous przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie”.

Zgodnie z prawem kanonicznym katolicy mają obowiązek w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny uczestniczyć w Eucharystii. Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni z tego obowiązku - ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Nie jesteśmy zatem zobowiązani do udziału we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli jednak mamy taką możliwość - powinniśmy wziąć udział w Eucharystii.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
 • Gość
  08.12.2018 11:02
  Litania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Panny Maryi


  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco jedyny Boże. zmiłuj się nad nami.  Święta i Niepokalana Maryjo, módl się za nami.

  Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

  Święta Panno nad Pannami,

  Panno Niepokalana, żyjących Matko,

  Panno Niepokalana, mądrości stolico,

  Panno Niepokalana, bez zmazy zwierciadło,

  Panno Niepokalana, bez ciernia lilio,

  Panno Niepokalana, zamknięty ogrodzie,

  Panno Niepokalana, poranna gwiazdo,

  Panno Niepokalana, jak księżyc piękna,

  Panno Niepokalana, jak słońce wybrana,

  Panno Niepokalana, od Aniołów uczczona,

  Panno Niepokalana, od Patriarchów i Pro­roków pokazana,

  Panno Niepokalana, nad aniołów wywyż­szona,

  Panno Niepokalana niebios Królowo,

  Panno Niepokalana, Chrześcijan Nadziejo,

  Panno Niepokalana, jedyna nasza Pociecho,

  Panno Niepokalana, przeznaczonych Ozdobo,

  Panno Niepokalana, z niewiast najpiękniejsza,  Od wszelkiego niebezpieczeństwa. Ochroń nas Niepokalana Panno.

  Przez niepokalane Poczęcie Twoje, prosimy Cię,

  Wysłuchaj nas Niepokalana Panno.

  Racz Kościołowi świętemu i całemu ludowi chrześcijańskiemu, pokój i jedność wyjednać,

  Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas Niepokalana Panno.

  Racz Braci i Siostry modlących się do Ciebie błogosławić,

  Ciebie pro­simy, Wysłuchaj nas Niepokalana Panno.

  Racz wszystkim wiernym zmarłym, wieczny od­poczynek uprosić,

  Ciebie prosimy, Wysłuchaj nas Niepokalana Panno.  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,. Zmiłuj się nad nami.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami.

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,. Zmiłuj się nad nami.  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.  Ksiądz: Z wielkim weselem Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny nabożnie rozpamiętywajmy.

  Wierni: Aby się za nami modliła, do Pana naszego Jezusa Chrystusa.

  Módlmy się:
  Boże, któryś poczętą bez zmazy Najświętszą Maryję Pannę Apostołowi Twemu Janowi w ko­ronie z dwunastu gwiazd jaśniejącą objawił, racz dać wiernym Twoim, którzy na ziemi czczą godność Matki Zbawiciela, aby za jej przyczyną, koroną wiekuistej światłości w niebie ukorono­wani zostali: który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy św. Jedyny na wieki wieków. Amen.

  Litania na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP


  Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
  Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,

  O Maryjo bez grzechu poczęta,
  módl się za nami, którzy się do Ciebie z ufnością uciekamy.
  Cała piękna i bez zmazy,
  Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
  Jutrzenko jaśniejąca światłem sprawiedliwości,
  Chwało Izraela, której Imię jest pełne słodyczy i błogosławieństwa,
  Lilio jaśniejąca pośród ciernia,
  Świeczniku złoty, ozdobiony siedmioma darami Ducha Świętego,
  Ofiaro całopalna Bożej miłości,
  Żywy Przybytku Wcielonego Słowa,
  Matko Jezusa, zawsze Panno,
  Chwało Kościoła Bożego,
  Zapowiedziana przez Proroków,
  Błogosławiona między niewiastami,
  Królowo Aniołów i ludzi,
  Ucieczko grzesznych,
  Podporo słabych,
  Wzorze wszystkich wybranych do chwały wiecznej,
  Powiernico łask Bożych,
  Pocieszycielko strapionych i umierających,
  Opiekunko wszystkich Cię wzywających,
  Matko najłaskawsza dla wszystkich Twoich dzieci,
  Stojąca pod krzyżem,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

  Módlmy się:
  Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  doceń 0
 • Gość
  08.12.2018 11:09
  Koronka do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

  Koronkę odmawia się na Różańcu.

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Na dużych paciorkach: Niech będzie Błogosławione Imię Maryi Najświętszej, Królowej Nieba i Ziemi Niepokalanie Poczętej.

  Na 10 małych paciorkach: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami i za całym światem.

  Na zakończenie: (3 razy) O Maryjo, bez grzechu poczęta, bądź zawsze z nami i z całym światem.

  Koronka do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  O najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad biednym sercem moim, o to Cię proszę przez Niepokalane Serce Matki Twojej, która i naszą Matką jest, a której nic odmówić nie możesz. Amen.

  (3 razy) Zdrowaś Maryjo…

  (1 raz) Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcia, o Najświętsza Panno i Królowo Aniołów, wyjednaj nam czystość duszy i ciała.

  (12 razy) O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, Ucieczko grzeszników, módl się za nami.

  (1 raz) Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcia, o Najświętsza Panno i Królowo Aniołów, wyjednaj nam czystość duszy i ciała.

  Koronka ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej

  Odmawia się na Różańcu

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej.

  Dziewico Niepokalana biegniemy za Tobą pociągnięci wonią Twojej Światłości.

  Na dużych paciorkach: W swoim Poczęciu Maryja otrzymała Pełnię Błogosławieństwa i Miłosierdzie od Boga swego Zbawcy.

  Na 10 małych paciorkach: Cała piękna jesteś Maryjo i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

  Na zakończenie (3 razy): O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami.

  Koronka do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

  (Ułożył Święty Jan Berchmans TJ)

  W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  I. Dziękuję Ci Ojcze Przedwieczny, żeś wszechmocą Twoją zachować raczył Maryję Najświętszą Twoją Córkę, od winy grzechu pierworodnego. Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  Ojcze nasz…

  (4 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  II. Dziękuję Ci odwieczny Synu Bozy, żeś mądrością Twoją zachować raczył Maryję Najświętszą, Twą Matkę, od winy grzechu pierworodnego. Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  Ojcze nasz…

  (4 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  III. Dziękuję Ci odwieczny Duchu Święty, żeś miłością Twoją zachować raczył Maryję
  Najświętszą, Oblubienicę Twoją, od winy grzechu pierworodnego. Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny., Matki Bożej. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

  Ojcze nasz…

  (4 razy) Zdrowaś Maryjo…

  Chwała Ojcu…

  Koronka na cześć Maryi Niepokalanej

  Odmawia się na Różańcu.

  Na krzyżyku: Znak Krzyża Świętego: W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

  Na pierwszym dużym paciorku: Akt żalu: Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!

  Na 3 małych paciorkach:

  Akt Wiary: Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

  Akt Nadziei: Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

  Akt Miłości: Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

  Na środkowym medaliku z Matką Bożą: Chwała Ojcu, ponieważ On jest moim Stwórcą. Chwała Synowi, ponieważ On jest moim Odkupicielem. Chwała Duchowi Świętemu, ponieważ On jest moim Słodkim Pocieszycielem. Chwała Trzem Osobą Boskim, ponieważ miłują się miłością nieskończoną.

  Na dużych paciorkach: Jezu, Maryjo, Józefie, Joachimie i Anno, oddaję Wam moje życie i duszę.

  Na 10 małych paciorkach: Pozdrawiam Cię, Maryjo, Najczystsza Dziewico, poczęta bez grzechu pierworodnego.

  Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie na mocy zasług przewidzianej Jego śmierci, i zachowałeś ją od wszelkiej zmazy, do­zwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  (3 razy) Pozdrawiam Cię, Matko Miłosierdzia, Szlachetny Pałacu Trójcy Przenajświętszej.

  doceń 0
 • Louie
  08.12.2018 11:24
  Moja parafia nie raczyła dzisiaj zorganizować nawet JEDNEJ dodatkowej mszy poza tą "standardową" (odprawianą we wszystkie dni poza niedzielą) o 7-dmej rano (wieczorna jest już mszą niedzielną). Czuję rozczarowanie ich postawą.
 • katyjmus
  08.12.2018 18:41
  Warto przy tej okazji święta Maryi przypomnieć niektóre cytaty z Katechizmu o Maryi, "Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości", "Pobożność Kościoła względem Świętej Dziewicy należy do samej natury kultu chrześcijańskiego( Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, Łk 1,48), "Kult ten choć całkiem wyjątkowy, różni się w istotny sposób od kultu uwielbienia, a jednocześnie jak najbardziej sprzyja temu kultowi, który jest oddawany Słowu Wcielonemu na równi z Ojcem i Duchem Świętym".

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama