107,6 FM

Lekcje w soboty?

Nie ma i nie będzie konieczności organizowania obowiązkowych lekcji w soboty - poinformował w piątek w komunikacie przekazanym PAP Departament Informacji i Promocji MEN.

Departament Informacji i Promocji wydał komunikat - jak wyjaśnił - "w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli". Podkreślił, że "informacja o takim rozwiązaniu (organizowaniu lekcji w soboty - PAP) jest celowym wprowadzaniem rodziców w błąd i nieuzasadnioną próbą wywołania niepokoju".

Resort edukacji przypomniał, że "przepis mówiący o tym, że można prowadzić obowiązkowe zajęcia w szkołach także w sobotę, istnieje od 16 lat". Ministerstwo wskazało, że można prowadzić zajęcia dydaktyczne np. w sobotę, ale pod pewnymi warunkami. Jak czytamy w komunikacie: "może o tym decydować np. tzw. współczynnik zmianowości, oznaczający stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. W przypadku, gdy współczynnik zmianowości wynosi co najmniej 2, zajęcia mogą być prowadzone przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny". Jednak - jak podkreślił departament - "takie sytuacje zdarzają się sporadycznie i wynikają przede wszystkim z sytuacji losowych, np. przerwy w pracy szkoły spowodowanej awarią, epidemią, warunkami atmosferycznymi itp.".

Służby prasowe MEN wyjaśniły, że obecnie odbywa się "porządkowanie prawa". "Proponujemy - czytamy - by ten przepis znalazł się w innym rozporządzeniu, dotyczącym organizacji pracy szkoły, a nie - jak dotychczas - był w rozporządzeniu dotyczącym organizacji roku szkolnego. Najpierw musieliśmy rozszerzyć delegację ustawową, a teraz zmieniamy rozporządzenia".

Resort podkreślił, że "decyzję w sprawach czasu prowadzenia zajęć podejmują dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, organizujących praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy z innymi podmiotami - także w porozumieniu z tymi podmiotami. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do powiadamiania, przed wakacjami, organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców o organizacji tygodnia pracy". 

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama