107,6 FM

Dziś modlimy się o świętość rodzin

Małżeństwo i rodzina należą do najcenniejszych dóbr ludzkości – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny. Święto to zaczęto obchodzić w różnych krajach, począwszy od XVIII w., a zatwierdził je papież Leon XIII. Decyzją papieża Benedykta XV zaczęto je obchodzić w całym Kościele.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że z apelem, by niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość rodzin zwrócili się wszyscy księża biskupi w komunikacie z 380. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Płocku we wrześniu tego roku.

Dodał też, że z podobnym apelem zwrócił się przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski bp Wiesław Śmigiel, zapraszając wszystkich małżonków do tego, aby w niedzielę Świętej Rodziny „cała rodzina stanęła przed ołtarzem, by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten sposób umocnić więź miłości w małżeństwie i rodzinie”. Wezwał również duszpasterzy, aby w homilii tego dnia zwrócili szczególną uwagę na wartość sakramentu małżeństwa.

– Właśnie z sakramentu małżeństwa, który nawzajem sobie udzielają jako szafarze łaski Chrystusa, czerpią siłę do przezwyciężania kryzysów, które naturalną koleją rzeczy pojawiają się w małżeństwie i rodzinie – podkreślił w rozmowie z PAP ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik episkopatu przypomniał też nauczanie św. Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał, że „małżeństwo i rodzina należą do najcenniejszych dóbr ludzkości i o nie trzeba dbać, zwłaszcza w obecnym kontekście kulturowym, w którym promuje się życie bez jakichkolwiek zobowiązań, trzeba z odwagą głosić, że tylko podjęcie zobowiązań i odpowiedzialności na całe życie czyni człowieka wolnym i dojrzałym, kształtuje jego człowieczeństwo”.

Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić lokalnie od XVII w. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który na prośbę kard. Bausa, arcybiskupa Florencji, 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący „kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej”. Zatwierdził je papież Leon XIII (+ 1903). W swoich pismach, m.in. w Neminem fugit (z 14 czerwca 1892 r.) i Cum nuper niejeden raz zachęcał on do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną: postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności. W jednej ze swoich encyklik napisał: „Pod opieką Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym czasom”. Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na małżeństwo jako miejsce uświęcenia (Arcanum divinae sapientiae), nadrabiając wielowiekowy brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+ 1922) rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.
Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już we wczesnochrześcijańskich katakumbach. Jednak Józef jest na nich obecny raczej jako statysta i na planie dalszym. Dopiero od wieku XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny. W Polsce od XVII w. słyną nawet cudowne obrazy: św. Józefa w Kaliszu, gdzie jest cała Święta Rodzina, w Studziannie, gdzie jest Święta Rodzina przy stole, i podobny obraz cudowny Matki Bożej w Miedniewicach w pobliżu Niepokalanowa.
Kiedy więc papież Benedykt XV ustanowił święto Najświętszej Rodziny w 1921 r., nie wprowadzał on nowego do liturgii Kościoła nabożeństwa, ale rozciągnął tylko na wszystkie diecezje i narody nabożeństwo, które było już bardzo znane w całym świecie katolickim. W liście Episkopatu Polski do wiernych z 23 października 1968 r. czytamy: „Dziś ma miejsce święto przedziwne; nie święto Pańskie ani Matki Najświętszej, ani jednego ze świętych, ale święto Rodziny. O niej teraz usłyszymy w tekstach Mszy świętej, o niej dziś mówi cała liturgia Kościoła. Jest to święto Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie święto każdej rodziny. Bo słowo «rodzina» jest imieniem wspólnym Najświętszej Rodziny z Nazaretu i każdej rodziny. Każda też rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. Każda rodzina pochodzi od Boga i do Boga prowadzi”.

(PAP/brewiarz.pl)

« 1 »
 • Gość
  30.12.2018 11:35
  Koronka do Najświętszej Rodziny
  (do odmawiania na różańcu)

  Znak krzyża
  lub:
  Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu,
  Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
  Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
  Jak była na początku, teraz i zawsze,
  i na wieki wieków Amen.

  Początek jak w modlitwie różańcowej:

  Wierzę w Boga...,
  Ojcze nasz...,
  Zdrowaś Maryjo... (3 x),
  Chwała Ojcu....

  Na dużych paciorkach:

  Pokłońmy się Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu,
  który był posłuszny Maryi i Józefowi Świętemu.

  Na małych paciorkach (10 razy)

  Jezu, Maryjo, Józefie
  – oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

  Chwała Ojcu....
  Litania do Świętej Rodziny (1)
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
  Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.
  Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne – zmiłuj się nad nami.

  Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi
  – wspomagaj nas.
  Najświętsza Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,
  Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,
  Najświętsza Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,
  Najświętsza Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,
  Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,
  Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,
  Najświętsza Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,
  Najświętsza Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,
  Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,
  Najświętsza Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,
  Najświętsza Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,
  Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

  Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc
  - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
  Od rozproszenie umysłu i serca,
  Od oziębłości w służbie Bożej,
  Od szukania przyjemności i wygód światowych,
  Od przywiązania do dóbr ziemskich,
  Od pragnienia próżnej chwały,
  Od złej śmierci,

  Przez najdoskonalsze zjednoczenie serc Waszych
  - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.
  Przez Wasze ubóstwo i pokorę,
  Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,
  Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,
  Przez prace i trudy Wasze,
  Przez modlitwy i milczenie Wasze,
  Przez doskonałość czynów Waszych,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – zmiłuj się nam nami.

  - Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.
  - Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

  Módlmy się:
  Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


  Litania do Świętej Rodziny (2)
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj na.
  Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,
  Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się na nami.

  Jezu, Zbawicielu świata – zmiłuj się nad nami
  Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany,
  Jezu, Skarbie Świętej Rodziny,

  Święta Maryjo, Królowo Nieba – módl się za nami
  Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko,
  Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny,
  Święty Józefie, Ojcze i żywicielu Jezusa,
  Święty Józefie, czysty mężu Maryi,
  Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny,

  Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się
  - bądź zawsze z nami
  Święta Rodzino, nasz wzorze przewyborny,
  Święta Rodzino, umiłowanie Ojca Niebieskiego,
  Święta Rodzino, kierowana przez Ducha Świętego,
  Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa,
  Święta Rodzino, radująca oczy Boże,
  Święta Rodzino, ostojo cnót wszelkich,
  Święta Rodzino, świątynio Boga,
  Święta Rodzino, mieszkanie Boga żywego,
  Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi,
  Święta Rodzino, uboga i pracowita,
  Święta Rodzino, ożywiona duchem pokory i pokuty,
  Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia,
  Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy i mędrców,
  Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda,
  Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu,
  Święta Rodzino, wzorze dążących do Boga,
  Święta Rodzino, przykładzie cnót wszelkich,

  Bądź nam łaskawa - prosimy Cię, wysłuchaj nas
  Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
  Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata,
  Bądź nam obroną przeciw nieprzyjaciołom naszego zbawienia,
  Bądź nam pociechą w niedoli,
  Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociecha w godzinie śmierci,
  Bądź podporą dla słabych i wsparciem w życiu poświęconym Bogu,
  Bądź zawsze Opiekunką naszej rodziny,
  Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych,
  Bądź zawsze obroną i Opiekunką dla tych, którzy się Tobie poświęcili,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
  – zmiłuj się nam nami.

  - Jezu, Maryjo, Józefie Święty,
  - Oświecajcie nas, dopomagajcie nam, ratujcie nas.

  Módlmy się:
  Panie, Jezu Chryste, który będąc poddany Maryi i Józefowi, uświęciłeś życie rodzinne niewysłowionymi cnotami, spraw, abyśmy z pomocą ich obojga naśladowali przykład Świętej Rodziny i obcowali z Nią w wieczności. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
  doceń 1
 • Gość
  30.12.2018 11:42
  Koronki do Świętej Rodziny: rozance-i-koronki.blogspot.com
  doceń 0
 • Gość
  30.12.2018 11:49
  Modlitwy do Świętej Rodziny: gloria.tv/article/V3z9A3GN12r93wJaB3e3QYEn2
  doceń 0

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama