107,6 FM

Za życia otrzymał tytuł "apostoła Rzymu"

Tworzył szkoły wieczorowe, stowarzyszenia cechowe dla robotników, sierocińce i ochronki dla dziewcząt. 

Wincenty Pallotti urodził się 21 kwietnia 1795 r. i pracował przez całe życie w Rzymie. Był trzecim z dziesięciorga dzieci. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjalnej Wincenty zapisał się na studia filozoficzne, a potem teologiczne na papieskim uniwersytecie „Sapienza”, które uwieńczył podwójnym doktoratem. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie 16 maja 1818 roku. Tworzył szkoły wieczorowe, stowarzyszenia cechowe dla robotników, sierocińce i ochronki dla dziewcząt. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 
Do dziś centralną część Apostolstwa Katolickiego stanowią księża i bracia pallotyni oraz siostry pallotynki. Pallotyni zatwierdzeni zostali przez Stolicę Apostolską w roku 1904. Na ziemiach polskich pallotyni pojawili się w 1907 roku. 

Wincenty Pallotti zmarł 22 stycznia 1850 r. z powodu choroby, której nabawił się spowiadając w zimnym kościele, oddawszy swój płaszcz żebrakowi. Chociaż jego proces kanoniczny rozpoczął się bardzo wcześnie, bo w dwa lata po jego śmierci, trwał długo właśnie z powodu rozległej działalności, jaką sługa Boży prowadził. 

Błogosławionym ogłosił Wincentego papież Pius XII 22 stycznia 1950 r. (dokładnie w setną rocznicę śmierci Wincentego), a do chwały świętych wyniósł go 20 stycznia 1963 r. św. Jan XXIII. Jest patronem hodowców winorośli.

« 1 »
 • gość
  22.01.2019 09:34
  LITANIA DO ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
  Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże,

  Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami.
  Święty Wincenty Pallotti, otwarty na Ducha Świętego,
  Święty Wincenty Pallotti, z pobożnych rodziców narodzony,
  Święty Wincenty Pallotti, rozmiłowany w Bogu,
  Święty Wincenty Pallotti, zapalony miłością do Jezusa i Maryi,
  Święty Wincenty Pallotti, zwiastunie nieskończonej miłości Boga,
  Święty Wincenty Pallotti, oddany całkowicie Najświętszej Dziewicy, Królowej Apostołów,
  Święty Wincenty Pallotti, ozdobo Kościoła świętego,
  Święty Wincenty Pallotti, wzorze świętości, pokory i ubóstwa,
  Święty Wincenty Pallotti, miłośniku pokoju i siewco jedności,
  Święty Wincenty Pallotti, kwiecie czystości,
  Święty Wincenty Pallotti, posłuszny swojemu spowiednikowi,
  Święty Wincenty Pallotti, rozpalony żarem miłości Bożej,
  Święty Wincenty Pallotti, przykładzie apostolskiej gorliwości,
  Święty Wincenty Pallotti, szukający we wszystkim nieskończonej chwały Bożej,
  Święty Wincenty Pallotti, odważny odnowicielu Kościoła i proroku pełen Ducha,
  Święty Wincenty Pallotti, przejęty troską o sprawy misji Kościoła,
  Święty Wincenty Pallotti, prekursorze ruchu ekumenicznego,
  Święty Wincenty Pallotti, pragnący zjednoczyć wszystkich ludzi w jednym Kościele i pod jednym Pasterzem,
  Święty Wincenty Pallotti, przynaglany miłością Bożą do miłowania wszystkich ludzi,
  Święty Wincenty Pallotti, wzorze kapłaństwa,
  Święty Wincenty Pallotti, apostole Rzymu,
  Święty Wincenty Pallotti, głosicielu powszechnego apostolstwa świeckich,
  Święty Wincenty Pallotti, wytrwale szerzący Słowo Boże,
  Święty Wincenty Pallotti, kaznodziejo żarliwy,
  Święty Wincenty Pallotti, spowiedniku wytrwały,
  Święty Wincenty Pallotti, orędowniku w potrzebach Ludu Bożego,
  Święty Wincenty Pallotti, szlachetny przyjacielu ubogich i strapionych,
  Święty Wincenty Pallotti, opiekunie dzieci i młodzieży,
  Święty Wincenty Pallotti, spieszący z pomocą biednym i chorym,
  Święty Wincenty Pallotti, przewodniku błądzących,
  Święty Wincenty Pallotti, prowadzący grzeszników do Boga,
  Święty Wincenty Pallotti, kierowniku dusz ludzkich,
  Święty Wincenty Pallotti, apostole miłosierdzia,
  Święty Wincenty Pallotti, prekursorze Akcji Katolickiej,
  Święty Wincenty Pallotti, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
  Święty Wincenty Pallotti, możny nasz orędowniku u Boga,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  P. Módl się za nami Święty Wincenty Pallotti.
  W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystu-sowych.

  P. Módlmy się.
  Boże, Ojcze wszechmogący, Ty dałeś swojemu Kościołowi świętego Wincentego Pallottiego jako wzór doskonałej miłości Ciebie i bliźniego. On pragnął, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz, i aby wszyscy ludzie poznali Twe nieskończone miłosierdzie. Spraw przez jego zasługi i wstawiennictwo, abyśmy rozpaleni tą samą miłością, wiernie naśladowali jego cnoty i zawsze byli wierni jego ideałom. Przez Chrystusa Pana naszego.
  W. Amen.
  Litania do św. Wincentego Pallottiego (II)
  Kyrie elejson, Chryste elejson. Kyrie elejson.
  Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Królowo Apostołów, módl się za nami.

  Św. Wincenty, czcicielu Miłości Nieskończonej,
  Św. Wincenty, posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,
  Św. Wincenty, głosicielu Miłosierdzia Bożego,
  Św. Wincenty, czcicielu Świętej Rodziny,
  Św. Wincenty, głosicielu Słowa Bożego,
  Św. Wincenty, szafarzu Bożych tajemnic,
  Św. Wincenty, prawdziwy naśladowco Chrystusa,
  Św. Wincenty, odczytujący znaki czasu,
  Św. Wincenty, niezmordowany robotniku na żniwie Pańskim,
  Św. Wincenty, miłośniku ubóstwa,
  Św. Wincenty, niestrudzony spowiedniku,
  Św. Wincenty, inicjatorze apostolstwa świeckich,
  Św. Wincenty, nieustannie dążący do zjednoczenia chrześcijan,
  Św. Wincenty, gorliwy kapłanie,
  Św. Wincenty, ojcze ubogich,
  Św. Wincenty, opiekunie sierot,
  Św. Wincenty, wychowawco młodzieży,
  Św. Wincenty, przyjacielu chorych i więźniów,
  Św. Wincenty, opiekunie potrzebujących,
  Św. Wincenty, apostole Rzymu,
  Św. Wincenty, patronie Papieskiej Unii Misyjnej Kleru,
  Św. Wincenty, ojcze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

  P. Módl się za nami św. Wincenty Pallotti.
  W. Aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

  P. Módlmy się.
  Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele św. Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez Chrystusa, Pana naszego.
  W. Amen.
  doceń 0
 • gość
  22.01.2019 09:46
  Litania do św. Wincentego Pallottiego
  Panie zmiłuj się nad nami! Chryste, zmiłuj się nad nami!
  Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
  Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,

  Św. Maryjo, módl się za nami!

  Matko Bożej Miłości, módl się za nami!
  Królowo Apostołów, módl się za nami!

  Św. Wincenty Pallotti, módl się za nami!
  Św. Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
  Św. Wincenty, apostole Rzymu,
  Św. Wincenty, mistyku zanurzony w Bożej Miłości,
  Św. Wincenty, patronie misjonarzy,
  Św. Wincenty, prekursorze Akcji Katolickiej,
  Św. Wincenty, spowiedniku papieży, ...
  Św. Wincenty, wzorze kapłanów,
  Św. Wincenty, promotorze jedności Kościoła,
  Św. Wincenty, pocieszycielu chorych,
  Św. Wincenty, przyjacielu młodych,
  Św. Wincenty, nadziejo ubogich,
  Św. Wincenty, głosicielu powszechnego powołania do apostolstwa,
  Św. Wincenty, przeżywający ewangelię w codzienności,
  Św. Wincenty, niezmordowany spowiedniku,
  Św. Wincenty, świadku Nieskończonej Bożej Miłości,
  Św. Wincenty, promotorze zaangażowania ludzi świeckich w Kościele,

  Św. Wincenty,
  Ty dawałeś pożywienie dla głodnych, wstawiaj się za nami
  Ty dawałeś napój dla spragnionych,
  Ty szukałeś ubrań dla nagich,
  Ty byłeś umocnieniem dla słabych,
  Ty zbierałeś lekarstwa dla chorych,
  Ty broniłeś nie mających obrony,
  Ty pocieszałeś więźniów,
  Ty gromadziłeś ludzi dla Bożej sprawy,

  Przez jego święte życie, umocnij nas, Panie!
  Przez jego troskę o ubogich,
  Przez jego pomoc potrzebującym,
  Przez jego niestrudzone zaangażowanie w Boże i ludzkie sprawy,
  Przez jego doświadczenia słabości i prób życiowych,
  Przez jego ukochanie modlitwy,
  Przez jego tracenie życia w Bożej sprawie,
  Przez jego pragnienie nieskończonej chwały Bożej,
  Przez jego pragnienie jednoczenia wszystkich w pracy dla zbawienia ludzi,

  Jako Lud Boży, prosimy Cię, wysłuchaj nas, Panie!
  Poślij robotników na swoje żniwo,
  Zjednocz wszystkich wierzących w Ciebie w jedną rodzinę,
  Usłysz głos tych, którzy są prześladowani,
  Udziel nam darów służących budowaniu jedności wszystkich ludzi,
  Pomóż nam żyć naszym powołaniem otrzymanym na chrzcie św.,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami,

  Módl się za nami, św. Wincenty Pallotti,
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

  Módlmy się: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele św. Wincentego Pallottiego, kapłana, do obrony wiary i ożywiania miłości, spraw łaskawie, abyśmy wstępując w jego ślady, rozpalali sercem i czynem światło prawdy i miłość braterską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  LITANIA DO ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO
  Kyrie, elejson! Kyrie, elejson!
  Chryste, elejson! Chryste, elejson!

  Kyrie, elejson! Kyrie, elejson!
  Chryste, usłysz nas! Chryste, usłysz nas!
  Chryste, wysłuchaj nas! Chryste, wysłuchaj nas!

  Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszechświata, zmiłuj się nad nami.
  Synu Jednorodzony, Boże Odkupicielu rodzaju ludzkiego, zmiłuj się nad nami.
  Święta Trójco, Jedyny Boże, źródło doskonałej komunii, zmiłuj się nad nami.

  Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
  Królowo Apostołów, módl się za nami
  Matko Bożej Miłości, módl się za nami.

  Święty Wincenty Pallotti, módl się za nami.
  Święty Wincenty, kontemplujący tajemnicę Trójcy Świętej,...
  Święty Wincenty, heroldzie chwały Bożej,
  Święty Wincenty, wyśpiewujący nieskończoną Miłość Bożą,
  Święty Wincenty, głoszący miłosierdzie Boże,
  Święty Wincenty, adorujący Jezusa w Eucharystii,
  Święty Wincenty, miłośniku Męki Pańskiej,
  Święty Wincenty, słuchaczu uważny Słowa Bożego,
  Święty Wincenty, wierny uczniu Jezusa,
  Święty Wincenty, pokorny naśladowco Chrystusa przez całe Zycie,
  Święty Wincenty, gorliwie zwalczający wszelkie zło,
  Święty Wincenty, żarliwie zabiegający o zbawienie dusz,
  Święty Wincenty, przewodniku na drodze wiary,
  Święty Wincenty, kapłanie na wzór Serca Jezusowego,
  Święty Wincenty, chlubo duchowieństwa rzymskiego,
  Święty Wincenty, spowiedniku poszukiwany przez wiernych,
  Święty Wincenty, pasterzu Ludu Bożego,
  Święty Wincenty, niezmordowany apostole na ulicach Rzymu,
  Święty Wincenty, obrońco opuszczonych i biednych,
  Święty Wincenty, pocieszycielu chorych i więźniów.
  Święty Wincenty, opiekunie sierot,
  Święty Wincenty, mistrzu i przewodniku osób konsekrowanych,
  Święty Wincenty, troszczący się o formację kapłanów,
  Święty Wincenty, kierowniku duchowy seminarzystów,
  Święty Wincenty, mądry doradco młodzieży,
  Święty Wincenty, zachęcający wszystkich do świętości,
  Święty Wincenty, promotorze apostolskiego powołania świeckich.
  Święty Wincenty, rozpoznający znaki czasu,
  Święty Wincenty, wspierający działalność misyjną,
  Święty Wincenty, przyjacielu imigrantów,
  Święty Wincenty, rozpowszechniający modlitwę o jedność chrześcijan,
  Święty Wincenty, prekursorze współpracy apostolskiej,
  Święty Wincenty, założycielu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego,
  Święty Wincenty, propagujący uroczystości Oktawy Epifanii,
  Święty Wincenty, Patronie Misyjnej Unii Kleru,
  Święty Wincenty, pocieszający i wspomagający umierających,
  Święty Wincenty, głosicielu obecności Boga zawsze i wszędzie,
  Święty Wincenty, nasz orędowniku u Boga,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

  Módl się za nami Święty Wincenty Pallotti.
  Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

  Boże, Ty natchnąłeś świętego Wincentego Pallottiego do naśladowania Chrystusa i dałeś mu łaskę rozpoznania, że działalność apostolska we współpracy jest bardziej skuteczna od indywidualnych wysiłków. Dziękujemy Ci za to, że go wezwałeś do założenia Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Prosimy Cię, wspieraj nas, abyśmy ożywiani jego charyzmatem stali się gorliwymi apostołami, którzy poświęceniem głoszą Ewangelię i świadczą o niej w świecie. Przez Chrystusa, Pana na szego. Amen.


  Boże, nasz Ojcze, Ty w każdym czasie dajesz Kościołowi świadków Twojej miłości i wierności. Spraw łaskawie, abyśmy krocząc za przykładem Świętego Wincentego Pallottiego, kapłana, mogli dojść do pełnego poznania Ciebie i ukochania naszych braci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Boże, Ty pragniesz, aby Twój Kościół był dla ludzi znakiem zbawienia i podejmował Chrystusowe dzieło aż do końca czasów. Wlej w serca wszystkich wierzących głęboką troskę o zbawienie świata, tak aby wszyscy stali się jednym świętym ludem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  Panie, obudź w każdym, kto należy do Twojego Kościoła, silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj Twą łaską misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrześcijańskie życie. Amen.

  doceń 0

Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama