107,6 FM

Papież przestrzega przed zagrożeniami płynącymi z Internetu

Przed zagrożeniami wypływającymi ze złego korzystania z Internetu i do tworzenia w nim sieci dialogu i spotkania, strzegącej wspólnoty wolnych osób, zachęcił papież Franciszek w orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Jego temat brzmi "Wszyscy tworzymy jedno. Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich". W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony 15 września.

W przekazanym PAP przez biuro prasowe orędziu papież Franciszek podkreśla, że "odkąd dostępny był Internet, Kościół zawsze starał się promować jego użycie w służbie spotkania między osobami i solidarności między wszystkimi".

"Poprzez to orędzie chciałbym po raz kolejny zachęcić was do zastanowienia się nad podstawami i znaczeniem naszego bycia w relacji i do ponownego odkrycia, w bezmiarze wyzwań obecnej sytuacji komunikacyjnej, pragnienia człowieka, który nie chce trwać w swojej samotności" - głosi orędzie.

Papież Franciszek zwraca w nim uwagę na to, że dzisiaj środowisko medialne jest tak wszechobecne, że nie sposób je niemal odróżnić od sfery życia codziennego.

"Sieć jest bogactwem naszych czasów. Jest źródłem wiedzy i relacji niegdyś niewyobrażalnych. Jednak wielu ekspertów w odniesieniu do głębokich przekształceń, odciśniętych przez technologię w logice wytwarzania, obiegu i wykorzystania treści, podkreśla również niebezpieczeństwa zagrażające poszukiwaniu i udostępnianiu autentycznych informacji w skali globalnej. O ile Internet stanowi niezwykłą możliwość dostępu do wiedzy, to jest również prawdą, że okazał się jednym z miejsc najbardziej narażonych na dezinformację oraz świadome i celowe zniekształcenie faktów i relacji międzyosobowych, które często przybierają formę kompromitowania" - podkreśla papież w orędziu.

Zdaniem papieża "trzeba przyznać, że sieci społecznościowe, o ile z jednej strony służą nam do większego powiązania, odnalezienia się i pomagania sobie nawzajem, to z drugiej strony nadają się również do manipulacyjnego wykorzystywania danych osobowych, mającego na celu uzyskanie korzyści politycznych lub ekonomicznych, bez należytego poszanowania osoby i jej praw. Statystyki ukazują, że wśród najmłodszych co czwarty młody człowiek brał udział w epizodach cyberprzemocy" - podkreśla papież.

Dodaje jednocześnie, że w złożoności tej sytuacji użyteczny może być powrót do refleksji na temat metafory sieci, leżącej początkowo u podstaw Internetu, aby ponownie odkryć jej potencjał pozytywny.

"Obraz sieci zachęca nas do zastanowienia się nad mnogością dróg i węzłów, które zapewniają jej utrzymanie w sytuacji braku centrum, struktury typu hierarchicznego, organizacji o charakterze wertykalnym. Sieć działa dzięki partnerstwu wszystkich elementów" - zauważa papież.

W ocenie Franciszka metafora sieci, sprowadzona do wymiaru antropologicznego przypomina inną, pełną znaczeń: wspólnoty.

"Wspólnota jest o tyle silniejsza, o ile jest bardziej spójna i solidarna, ożywiana uczuciami zaufania i dążąca do wspólnych celów. Wspólnota jako sieć solidarna wymaga wzajemnego słuchania i dialogu opartego na odpowiedzialnym używaniu języka" - podkreśla papież w orędziu.

Zdaniem papieża, jest oczywiste dla wszystkich, że w obecnym rozwoju sytuacji wirtualna wspólnota społecznościowa nie jest automatycznie synonimem wspólnoty.

"W najlepszych przypadkach wspólnoty są w stanie wykazać spójność i solidarność, ale często pozostają jedynie skupiskami osób, które rozpoznają się wokół interesów lub kwestii charakteryzujących się słabymi więzami. Ponadto w serwisach społecznościowych zbyt często tożsamość opiera się na przeciwieństwie wobec innego, nienależącego do grupy: określa się, wychodząc od tego co dzieli, a nie od tego co łączy, eksponując podejrzliwość i dając upust wszelkiego rodzaju uprzedzeniom (etnicznym, seksualnym, religijnym i innym)" - czytamy w orędziu.

Według papieża Franciszka, sieć jest okazją do promowania spotkania z innymi, ale może również zwiększyć naszą samoizolację, "jak sieć pajęcza, zdolna do usidlenia".

"To młodzież jest najbardziej narażona na złudzenie, że sieć społecznościowa może ich całkowicie zaspokoić na poziomie relacji, aż po niebezpieczne zjawisko młodych +pustelników społecznościowych+, którym grozi całkowite odcięcie się od społeczeństwa. Ta dramatyczna dynamika ukazuje poważny rozłam w strukturze relacyjnej społeczeństwa, rozdarcie, którego nie możemy lekceważyć" - głosi papieskie orędzie.

Papież zwraca też uwagę na to, że ta wielopostaciowa i zdradliwa rzeczywistość stawia różne pytania natury etycznej, społecznej, prawnej, politycznej i ekonomicznej, a także rzuca wyzwanie Kościołowi.

"Podczas gdy rządy poszukują sposobów regulacji prawnych, aby zachować oryginalną wizję sieci wolnej, otwartej i bezpiecznej, wszyscy mamy możliwość i odpowiedzialność, aby wspierać jej użytek pozytywny" - dodaje Franciszek.

Papież podkreśla też, że na mocy tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który jest komunią i przekazem samego siebie, zawsze nosimy w sercu tęsknotę za życiem w komunii i przynależności do wspólnoty. "Nic bowiem - mówi św. Bazyli - nie jest tak znamienne dla naszej natury, jak wchodzenie jednych w relacje z drugimi, jak wzajemna pomoc".

W ocenie papieża obecny kontekst wzywa nas wszystkich do inwestowania w relacje, aby potwierdzić również w sieci i przez sieć interpersonalny charakter naszego człowieczeństwa.

"W jeszcze większym stopniu, my chrześcijanie, jesteśmy powołani do ukazywania tej komunii, która naznacza naszą tożsamość jako wierzących. Sama wiara jest w istocie relacją, spotkaniem; i pod wpływem Bożej miłości możemy komunikować się, przyjmować i rozumieć dar drugiego oraz nań odpowiadać" - czytamy w orędziu.

Na zakończenie orędzia, papież Franciszek podkreśla, że w ten sposób możemy przejść od diagnozy do terapii: "otwierając drogę do dialogu, spotkania, uśmiechu, wyrazów czułości" ( ) "To jest sieć, której chcemy. Sieć, która nie jest stworzona, by pochwycić w pułapkę, ale aby wyzwalać, aby strzec wspólnoty wolnych osób. Sam Kościół jest siecią utkaną przez komunię eucharystyczną, w której jedność nie opiera się na +polubieniach+, lecz na prawdzie, na +amen+, z którym każdy przylgnął do Ciała Chrystusa, przyjmując innych"- dodaje papież.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama