107,6 FM

Będą następne spotkania przewodniczącego episkopatu z osobami pokrzywdzonymi

Spotkania przewodniczącego episkopatu z osobami pokrzywdzonymi przez nadużycia seksualne duchownych są kontynuowane, także z przedstawicielami Fundacji „Nie lękajcie się” – powiedział rzecznik episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik w odpowiedzi na pojawiające się pytania o następne spotkania.

Rzecznik episkopatu wyjaśnił, w jaki sposób były kierowane zaproszenia. „Zgodnie z zapowiedzią zaproszenia zostały skierowane za pośrednictwem kurii diecezjalnych i zakonnych do osób pokrzywdzonych, w których sprawach zakończono procesy kanoniczne. Przewidziano również dodatkową możliwość spotkań dla osób, w których sprawach nie było możliwości przeprowadzenia procesów kanonicznych. Były to jedyne kryteria, według których kierowano zaproszenia” – podkreślił.

W kontekście pytań dotyczących terminów spotkań sprecyzował, że osoby poszkodowane nie były informowane, że wszystkie spotkania muszą się odbyć przed 21 lutego, a więc przed spotkaniem przewodniczących episkopatów w Rzymie nt. ochrony dzieci i młodzieży. „Zaproponowane wstępnie daty spotkań były jedynie propozycjami, które zostały zweryfikowane przez oczekiwania osób zaproszonych oraz przez możliwości organizacyjne. Niektóre osoby prosiły o zmianę miejsca i formy spotkania, co pociągnęło za sobą konieczność szukania dodatkowych terminów. Ponieważ każde spotkanie wymaga odpowiedniej ilości czasu, stąd zaistniała potrzeba kontynuowania ich w przyszłości” – zaznaczył ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Wobec pytań co do spotkań z przedstawicielami Fundacji „Nie lękajcie się” rzecznik episkopatu podkreślił: „Każda osoba pokrzywdzona jest ważna, bez względu na to, czy jest zrzeszona w Fundacji »Nie lękajcie się«, czy też nie. Dlatego propozycja innego terminu spotkania nie jest w żadnym wypadku wykluczeniem z wysłuchania przedstawicieli fundacji. Przewodniczący episkopatu przykłada dużą wagę do spotkania z każdą osobą, która odpowiedziała na zaproszenie. Dlatego zaproszenie jest cały czas aktualne dla wszystkich, o czym zainteresowani zostali poinformowani”.

Rzecznik episkopatu podkreślił, że „propozycja dodatkowych terminów została przesłana, oprócz zrzeszonych w fundacji, również innym osobom”.

„Po zakończeniu kolejnych etapów spotkań poinformujemy o tym opinię publiczną” – zaznaczył ks. Paweł Rytel-Andrianik.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama