107,6 FM

Rzym: Kurs dla zakonnic ratujących ofiary handlu ludźmi

Skuteczna walka z przemocą na tle seksualnym i handlem ludźmi wymaga stworzenia ogólnoświatowej sieci pomocy dla ofiar. Wskazuje na to s. Gabriella Bottani, międzynarodowa koordynatorka zakonnej organizacji „Talitha Kum”, która działa w 70 krajach walcząc z niewolnictwem ludzi.

Włoska zakonnica przypomina, że handel żywym towarem wciąż nie jest kartą należącą do przeszłości, ale bolesną teraźniejszością dotyczącą 40 mln ludzi. Ten haniebny proceder przynosi oprawcom rocznie ponad 150 mld dolarów zysku. Stąd konieczność wypracowania skutecznych metod przeciwdziałania, a także przygotowania ludzi potrafiących realnie stawić czoło temu problemowi. W tym celu w Rzymie odbył się kolejny kurs dla sióstr zakonnych z 18 krajów świata.

„Musimy formować odpowiedni personel, który na różnych peryferiach walczy z wieloma formami współczesnego niewolnictwa. Pomoc, którą niesiemy musi być konkretna, a do tego trzeba się dobrze przygotować” – mówi Radiu Watykańskiemu s. Gabriella Bottani. Wskazuje, że rzymski kurs wyrósł z doświadczeń, jakie Talitha Kum miała w minionych lat, gdy chodzi o niesienie pomocy ofiarom handlu żywym towarem. Ponad tysiąc zakonnic z całego świata wzięło udział w 34 przeprowadzonych szkoleniach.

„Zdałyśmy dobie sprawę z tego, że nasze działania muszą być bardziej skoordynowane. Chodzi o to, by móc siecią pomocy pokrywać kolejne terytoria, tak by nasze wsparcie było bardziej skuteczne i obejmowało coraz więcej ofiar procederu handlu ludźmi – mówi papieskiej rozgłośni s. Bottani. – Wiele sióstr zakonnych działa na pierwszej linii np. w domach przyjmujących ofiary współczesnego niewolnictwa. Wiele z nas angażuje się w to, by tym ludziom pomóc przywrócić normalne życie. Pomagamy im kształcić się, zdobyć zawód, godną pracę, organizujemy pomoc psychologiczną. Nasze działania skupiają się także na prewencji, by ograniczyć przyczyny handlu ludźmi”.

Międzynarodowa sieć „Talitha Kum”, powstała w 2009 r. z inicjatywy Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich i aktualnie działa w 70 krajach na 6 kontynentach, na rzecz ofiar procederu handlu ludźmi i niewolnictwa seksualnego, poprzez bezpośrednią pomoc poszkodowanym, działania prewencyjne i informacyjne. Nazwa tej zakonnej sieci pochodzi od słów Jezusa wypowiedzianych w czasie spotkania z córką Jaira: „Talitha kum”, czyli „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” (Mk 5, 41).

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama