107,6 FM

Pochodził z rodziny świętych

Dopiero katastrofa spowodowała, że przestał się wahać i przyjął chrzest w wieku 38 lat. Jest patronem lekarzy.

Cezary urodził się w 330 r. w Azjanzos w pobliżu Nazjanzu (Kapadocja) i pochodził z rodziny świętych: ojciec - św. Grzegorz z Nazjanzu, matka - św. Nona, siostra - św. Gorgonia, brat - św. Grzegorz. Po ukończeniu miejscowych szkół udał się na dalsze studia do Aleksandrii w Egipcie, gdzie uczył się: astronomii, geometrii, a przede wszystkim medycyny. Powrócił do Konstantynopola i pełnił na dworze cesarskim urząd lekarza. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 


 

W roku 368 cesarz Walens mianował św. Cezarego kwestorem nad prowincją Bitynia. Oddał mu w zarząd wszystkie dobra i finanse. Święty piastował ten urząd zaledwie rok, bowiem w 369 r. zmarł. W testamencie zarządził, aby cały jego majątek rozdać pomiędzy ubogich. Kazanie na jego pogrzebie wygłosił jego brat, św. Grzegorz z Nazjanzu.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama