107,6 FM

Czeski Senat odrzucił ustawę, która przewiduje opodatkowanie rekompensat za majątki kościelne

Czeski Senat odrzucił przyjętą przez Izbę Poselską ustawę, która przewiduje opodatkowanie rekompensat za majątki kościelne, które były przejęte przez państwo komunistyczne. Senat uważa, że ustawa jest niekonstytucyjna.

Przeciwko głosowali nie tylko senatorowie z partii opozycyjnych, ale także część tych, którzy wywodzą się z współtworzących rząd socjaldemokratów. Przeciwko był także jeden z senatorów rządzącego ruchu ANO premiera Andreja Babisza.

Ich zdaniem ustawa zasadniczo wkracza w istniejące stosunki własności i podważa zaufanie do państwa prawa. Posłowie z partii komunistycznej, którzy inicjowali w izbie niższej przyjęcie ustawy, zdaniem większości senatorów chcieli nie tyle opodatkować same rekompensaty, ile wywołać w społeczeństwie wrażenie, że Kościoły dostały od państwa zbyt dużo i jest to majątek, który im się nie należy.

Przewodniczący Senatu Jaroslav Kubera z prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) nazwał ustawę "niezwykłą bezczelnością". Inny reprezentant prawicy Jirzi Drahosz mówił o "celowym poszukiwaniu poparcia u zdezinformowanego społeczeństwa".

Jedynym głosem poparcia, który zabrzmiał w izbie wyższej, był głos deputowanego komunistów Stanislava Grospicza, który przede wszystkim podkreślał, że Kościoły dostały zdecydowanie więcej majątków niż im się należało. Komuniści wyliczyli, że państwo rokrocznie mogłoby otrzymać ponad 380 milionów koron (1,5 miliona euro) w należnych dodatkowo podatkach.

Ustawę zmieniającą zasady wypłacania rekompensat za przejęte przez komunistyczne państwo nieruchomości oraz ziemię i lasy posłowie uchwalili pod koniec stycznia br. Głosowało za nią wtedy 106 ze 172 obecnych na sali. Odrzucenie sprzeciwu Senatu będzie wymagało większości ponad połowy wszystkich posłów, czyli 101. Dalszy los ustawy będzie zależeć od prezydenta, który jest zwolennikiem opodatkowania przeznaczonych dla Kościołów rekompensat.

Restytucja majątków kościelnych przejętych przez państwo komunistyczne, których zwrot w naturze nie był możliwy, przewiduje dotacje finansowe, wypłacane poczynając od 2013 roku przez trzydzieści lat. Kościołom i związkom wyznaniowym ma to przynieść 59 miliardów koron (2,3 mld euro) w ciągu 30 lat. Rekompensaty i wcześniej uchwalony zwrot majątków w naturze były jedną z gwarancji oddzielenia Kościołów od państwa.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama