Niebo albo piekło. To już za chwilę

Paweł Lis

Paweł Lis

Owce postawi po swojej prawej stronie. Mt 25,33

Mt 25, 31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».


Owce postawi po swojej prawej stronie. Mt 25,33

Czeka nas spotkanie z Królem, który osądzi, czy pójdziemy do piekła, czy do nieba. Często mówimy: jak ten czas szybko leci, i niepojęte jest to, że minione lata odczuwamy jak tygodnie. A za chwilę staniemy przed Bogiem, który powie, gdzie mamy spędzić wieczność. Za chwilę nie będzie tygodni, lat, czasu na bycie gorszym czy lepszym, ale będzie tu i teraz na zawsze. Nasz kochany Jezus znowu daje nam instrukcję, jasną i czytelną, jak postępować, aby cieszyć się życiem wiecznym. Skoro możemy odkładać pieniądze, aby kupić nowe auto, albo z wielkim bólem odstawić słodycze, bo chcemy schudnąć, to jak bardzo powinno nam zależeć na tym, aby stanąć przed Bogiem po prawej stronie jako jedna z owiec. Niebo albo piekło. To już za chwilę.

Gość Niedzielny Ewangelia z komentarzem. Słowa najważniejsze rozważa Paweł Lis
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |