107,6 FM

List abp. Marka Jędraszewskiego na Wielki Post 2019 roku

Metropolita krakowski apeluje, by ten święty czas był przeniknięty modlitwą, wewnętrznym wyciszeniem i umartwieniem.

Arcybiskup na wstępie listu - który we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej jest odczytywany 10 marca - zauważa, że w czerwcu minie 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. To właśnie wtedy Ojciec Święty wzywał do odwagi w otwieraniu się na Chrystusa, który jest jedynym i najwyższym kluczem do zrozumienia tego, kim człowiek w swej istocie jest, "jaka jest jego właściwa godność, (…) jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie".

"Doskonale wiemy, jak skuteczne okazało się to papieskie wołanie - w tamtych, bardzo trudnych komunistycznych czasach, naznaczonych walką z Kościołem i katolicką wiarą, ogromnymi podziałami w naszym społeczeństwie oraz prześladowaniami tych wszystkich, którzy upominali się o prawdę i sprawiedliwość. Duch Święty zstąpił na polski naród i dał mu siłę odwagi w otwarciu się na Chrystusa i Jego zbawczą Ewangelię. Zaczął się proces długich, głębokich przemian, ogarniających nie tylko Polskę, ale również całą Europę Środkowo-Wschodnią. Proces ten trwa do dziś" - pisze metropolita.

Wskazuje również na trzy pokusy, jakim Chrystus został poddany przez szatana, gdy przez 40 dni pościł na pustyni. Nawiązując do pierwszej, związanej z głodem, arcybiskup prosi zarówno rodziców, jak i wychowawców oraz samą młodzież, by w ramach wielkopostnego nawrócenia odnowili świadomość wagi katechizacji dzieci i młodzieży. Współczesna kultura zalewa nas bowiem różnymi propozycjami, które kłamliwie obiecują zaspokojenie wszystkich naszych pragnień. Tymczasem człowiek stworzony na obraz Boga ma szukać tego co szlachetne. Znaleźć może to m.in. podczas katechezy, a poważne jej traktowanie wynika już z samego faktu przyjęcia chrztu.

Druga pokusa dotyczyła władzy, jaką szatan obiecywał Jezusowi, jeśli oddałby mu On pokłon. Chrystus nie dał się jednak złamać. Złamać nie dał się również sługa Boży János Esterházy, którego proces beatyfikacyjny rozpocznie się 25 marca w archidiecezji krakowskiej. W swoim liście metropolita prosi o modlitwę w intencji rychłej jego beatyfikacji i przypomina życiorys tego Węgra polskiego pochodzenia, który postanowił, że głównym celem jego działalności społecznej musi stać się obrona wartości chrześcijańskich, śmiertelnie zagrożonych przez hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję. Podczas wojny pomagał Polakom i Żydom i głośno mówił o zbrodniach popełnionych przez Niemców w Auschwitz i przez sowietów w Katyniu. Aresztowany i wydany NKWD swoje cierpienia łączył z krzyżem Chrystusa, udowadniając, że można i trzeba do końca tylko Jemu oddawać pokłon.

Trzecia pokusa dotyczyła rzucenia wyzwania Bogu. Chrystus opowiedział jednak, że nie wolno wystawiać Boga na próbę. I dziś ta prawda jest aktualna, a w szczególny sposób mierzą się z nią chorzy przebywający w szpitalach i zawierzający się woli Ojca. To właśnie tam najpełniej można odkryć sens cierpienia i ofiarować je dla dobra Kościoła. Z tego powodu w tym roku do istniejącej już listy kościołów stacyjnych nawiedzanych w czasie Wielkiego Postu dodane zostaną wszystkie krakowskie kaplice szpitalne.

"W mocy Bożego Ducha podejmijmy wielkopostne dzieło naszego nawrócenia. Niech ten święty czas będzie przeniknięty naszą modlitwą, wewnętrznym wyciszeniem i umartwieniem.  Na wzór Chrystusa, pełnego Ducha Świętego, w naszym sposobie myślenia i postępowania przywracajmy właściwe miejsce samemu Bogu" - apeluje na zakończenie abp Marek Jędraszewski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama