107,6 FM

Tarnów: Komunikat dotyczący przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych

Publikujemy szczegółowe dane dotyczące diecezji tarnowskiej.

Publikujemy komunikat rzecznika Biskupa Tarnowskiego dotyczący zgłoszeń przypadków wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych inkardynowanych do diecezji tarnowskiej:

W nawiązaniu do przedstawionych w dniu 14 marca br. danych statystycznych nt. wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych w Kościele katolickim w Polsce, publikujemy szczegółowe dane dotyczące diecezji tarnowskiej.

Tabela dotycząca liczby duchownych inkardynowanych oraz liczby znanych przypadków przestępstw duchownych przeciwko VI przykazaniu Dekalogu z osobą małoletnią. Liczba znanych przypadków podana jest według daty zgłoszenia (poznania), nie zaś daty dokonania zarzucanego czynu.

Tarnów: Komunikat dotyczący przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych duchownych   Tabela

W diecezji tarnowskiej miało miejsce w sumie 10 zgłoszeń przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 8 dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, a 2 powyżej 15 roku życia. Zgłoszone przypadki obejmują czas od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. Łączna liczba ofiar we wszystkich (również niepotwierdzonych) przypadkach poniżej 15 roku życia wynosiła - 18, natomiast powyżej 15 roku życia – 4. Wśród ofiar, we wszystkich zgłoszonych przypadkach łącznie małoletnich płci męskiej było - 18, natomiast małoletnich płci żeńskiej było – 4.

Ze zgłoszonych przypadków:

  • 3 są w toku postępowania cywilnego; została o nich powiadomiona Kongregacja Nauki Wiary; po zakończeniu postępowania cywilnego – w zależności od rezultatów – może być prowadzone postępowanie kanoniczne;
  • 5 zakończyło się uznaniem winy w wyniku prowadzonego postępowania;
  • 1 przypadek zakończył się umorzeniem postępowania cywilnego;
  • w 1 przypadku były prowadzone procesy o zniesławienie duchownego, które duchowny wygrał we wszystkich instancjach sądu cywilnego. W mediach zamieszczono sprostowania, gdyż przedwcześnie ferowano wyroki.

Względem duchownych, wobec których toczy się aktualnie postępowanie, zostało zastosowane prewencyjnie zawieszenie w czynnościach kapłańskich i odwołanie z placówek, gdzie pracowali. Natomiast na duchownych, którzy zostali uznani winnymi zarzucanych im przestępstw, w zależności od kategorii popełnionych czynów nałożono kary: pobawienia wolności, zakazu wykonywania zawodu nauczyciela, zakazu pracy z małoletnimi, pozbawienia urzędów kościelnych, zakazu sprawowania sakramentów świętych i głoszenia słowa Bożego, upomnienia kanonicznego, przydzielenia kuratora, skierowania na terapię. Każdy z tych duchownych jest też wezwany do pokuty i gruntownego nawrócenia.

Zgłoszenia dotyczące omawianych przypadków pochodziły zarówno od osób poszkodowanych, bliskich poszkodowanych, osób z parafii lub środowisk, gdzie pracował duchowny – zgłaszającymi byli zarówno świeccy, jak i inni duchowni.

Ks. Ryszard St. Nowak - Rzecznik Biskupa Tarnowskiego

Tarnów, 20 marca 2019 r.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy