107,6 FM

Jezus wie, że Go zdradzisz

Życie swoje oddasz za Mnie? J 13,38

J 13, 21-33. 36-38

W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie wyda». Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi.

Jeden z Jego uczniów – ten, którego Jezus miłował – spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: «Kto to jest? O kim mówi?» Ten, oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do Niego: «Panie, któż to jest?»

Jezus odparł: «To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu». Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wstąpił w niego Szatan.

Jezus zaś rzekł do niego: «Co masz uczynić, czyń prędzej! » Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: «Zakup, czego nam potrzeba na święto», albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł. A była noc.

Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie».

Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?»
Odpowiedział Mu Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz».

Powiedział Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie».
Odpowiedział Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz».

Życie swoje oddasz za Mnie?  J 13,38

 

Ewangelia z komentarzem. Słowa najważniejsze rozważa Magdalena Jóźwik
Gość Niedzielny

Jezus wie, że Go zdradzisz. Dziś, jutro, za tydzień, w godzinie próby. Może, gdy słyszysz te słowa, jak Piotr próbujesz się rozglądać za innym zdrajcą niż ty. Przecież masz dobre chęci, chcesz oddać życie za Jezusa, jesteś teraz przy Nim, tak blisko, nie chcesz się Go wyprzeć. Ale to się stanie, prędzej czy później, przekonasz się, że jesteś zdolny do czynów, co do których teraz się zarzekasz, że ich nigdy nie popełnisz. I wtedy zrozumiesz, jak bardzo potrzebujesz Jego miłosierdzia, a trwanie przy Nim to nie nagroda za bezgrzeszność, ale Jego wierna miłość mimo wszystkich Twoich zdrad. Jezus wie, że Go zdradzisz, i pozwala na to, byś zrozumiał, czym jest miłosierdzie, i okazywał je innym.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..