107,6 FM

Abp Crepaldi: Unia bez europejskiego ducha

Należy przyhamować proces integracji w jego aktualnej formie, aby przywrócić Unii jej prawdziwie europejskiego ducha, który wynika z historii Starego Kontynentu – uważa abp Giampaolo Crepaldi, wieloletni sekretarz Papieskiej Rady Iustitia et Pax, a obecnie ordynariusz Triestu i dyrektor Obserwatorium Katolickiej Nauki Społecznej kard. Van Thuâna.

Abp Crepaldi dokonał oceny Unii Europejskiej z punktu widzenia nauczania Kościoła. Doszedł do wniosku, że w tak zasadniczych kwestiach, jak dobro wspólne, zasada pomocniczości i świeckość państwa dzisiejsza praktyka Unii oddala się nie tyko od katolickiej nauki społecznej, ale również od europejskiego modelu życia społecznego.

Abp Crepaldi zauważa na przykład, że Unia kompletnie nie radzi sobie z pojęciem dobra wspólnego, nie potrafi go określić i postrzega go wyłącznie w kategoriach utylitarnych, redukując go wręcz do dobra państwa czy aparatu politycznego. W konsekwencji jej działania mogą niekiedy służyć nie dobru, ale „wspólnemu złu”. Jest tak na przykład, kiedy instytucje europejskie, w imię źle pojętego dobra wspólnego, wywierają presję na poszczególne kraje, aby wprowadziły do swego ustawodawstwa tak zwane nowe prawa człowieka.

Coraz więcej problemów ma również Unia Europejska z zasadą subsydiarności. Od czasów Traktatu z Maastricht rozwija się bowiem w kierunku wielkiego superpaństwa. Poważne zastrzeżenia budzi też kwestia świeckości. Unia deklaruje swą neutralność względem religii, jednak w istocie promuje nową religię obojętności oraz europeizm jako ideologię absolutną, narzucaną przez ponadnarodowy aparat urzędniczy. Unia chce usunąć z przestrzeni publicznej wszelkie odniesienie do Absolutu, a nie zauważa, że w ten sposób sama nadaje swej polityce wartość absolutną – zauważa ordynariusz Triestu. Podkreśla on, że kluczową sprawą jest tu oczywiście uznanie centralnego miejsca Boga w świecie. Jest to element konstytutywny naszej cywilizacji, o czym wielokrotnie przypominali Europie Jan Paweł II oraz Benedykt XVI.

Abp Crepaldi mówił o tym w ubiegłą sobotę w Mediolanie na Dniach Katolickiej Nauki Społecznej, zorganizowanych wspólnie przez Obserwatorium kard. Van Thuâna i portal Nuova Bussola Quotidiana.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama