107,6 FM

Kard. Turkson na ostatniej konferencji z cyklu „Polonia Restituta”

Na Akademii Ignatianum w Krakowie 29 kwietnia odbędzie się międzynarodowa konferencja z cyklu „Polonia Restituta”. Będzie to ostatnie ze spotkań w ramach projektu „Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. W krakowskiej konferencji podsumowującej projekt, udział weźmie kard. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” ma skłonić do pogłębionej refleksji w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Chodzi nie tylko o sięgnięcie do dziedzictwa minionego wieku, ale w oparciu o doświadczenia historyczne zdiagnozowanie teraźniejszości oraz zastanowienie się nad najważniejszymi wyzwaniami i zadaniami na przyszłość. W rozważaniach obok klasycznych dziedzin nauki przyjęto perspektywę szczególną: Katolicką Naukę Społeczną, co uzasadnia istotna rola Kościoła w naszych dziejach.

Na inicjatywę złożyło się już 9 konferencji tematycznych, poświęconych takim zagadnieniem jak: rodzina, praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa, obywatelskość i patriotyzm, wolność, suwerenność i praworządność, ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój, godność i sprawiedliwość społeczna, Europa i pojednanie, kultura i tożsamość oraz osoba ludzka, jej prawa i obowiązki. Konferencje odbywały się już m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu czy Wrocławiu.

Ostatnia, podsumowująca konferencja odbędzie się 29 kwietnia na Akademii Ignatianum w Krakowie. Wydarzenie poprzedzi Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, sprawowana 28 kwietnia o godz. 19.00 w krakowskim kościele pw. św. Mikołaja.

Spotkanie w auli im. Grzegorza Piramowicza SJ Akademii Ignatianum w Krakowie rozpocznie się o godz. 10.00. Po części oficjalnej, podczas której głos zabiorą: ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie oraz abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, wiceprzewodniczący KEP, wykład wprowadzający, zatytułowany „Misja Kościoła w dzisiejszej Europie i jego wizje Europy” wygłosi kard. Peter Kodwo Appiah Turkson, Prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka Stolicy Apostolskiej.

W tej części głos zabiorą także: prof. Nikita Harwich, reprezentujący Université Duke, London School of Economics, École pratique des hautes études, który wygłosi wykład „Tożsamość europejska w obliczu wyzwań procesu rozszerzania i integracji UE. Spojrzenie z zewnątrz” oraz prof. Rocco D’Ambrosio z Wydziału Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Jego wystąpienie nosi tytuł: „Stare i nowe fundamenty Europy i co na nich chcemy i możemy zbudować”.

Podczas krakowskiej konferencji zaplanowano dwa panele dyskusyjne. Pierwszy z nich zatytułowano „Polska w Europie i Europa w Polsce oczami Kościoła katolickiego”. Moderatorem będzie ks. dr Rafał Kowalski, Rzecznik Archidiecezji Wrocławskiej i Dyrektor Radia Rodzina, a w dyskusji uczestniczyć będą: kard. Stanisław Dziwisz, były metropolita krakowksi; abp Zbigniew Stankiewicz, metropolita Rygi z Łotwy; abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP oraz abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Drugi z paneli zatytułowano „Miejsce i rola Katolickiej Nauki Społecznej w życiu publicznym współczesnego polskiego społeczeństwa”. Tu moderatorem będzie ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W panelu uczestniczyć będą: prof. dr hab. Aniela Dylus, z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; dr hab. Iwona Niewiadomska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie; dr hab. Elżbieta Osewska z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz ks. prof. dr hab. Marek Żmudziński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas sesji popołudniowej zaplanowano także prezentację wyników ankiet dotyczących znajomości katolickiej nauki społecznej wśród Polaków oraz publikacji upamiętniającej cykl konferencji „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”.

Na zakończenie ks. dr hab. Tomasz Homa SJ z Akademii Ignatianum w Krakowie dokona podsumowania całego projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Zaprezentuje również deklarację „Dekalog na nowe stulecie”.

Organizatorami ostatniej konferencji naukowej z cyklu „Polonia Restituta” są: Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

Pomysłodawcą cyklu Polonia Restituta jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski stało się współorganizatorem projektu. Koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie Polski, które dydaktycznie, naukowo czy badawczo zajmują się m.in. Katolicką Nauką Społeczną.

Honorowy Patronat nad obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://polonia-restituta.pl.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama