107,6 FM

Sejm: Dyrektor będzie mógł przeprowadzić sam klasyfikację maturzystów

Rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący - zdecydował w czwartek Sejm, nowelizując prawo oświatowe dotyczące klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur.

Zgodnie z nowelizacją, jeżeli dyrektor lub nauczyciel nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów ogólnokształcących dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli po 26 kwietnia 2019 r.

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 235 posłów, 168 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu w całości. Za odrzuceniem głosowało 169 posłów, 235 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama