107,6 FM

Przewodniczący KEP: Polska wnosi do Europy umiłowanie wolności

Polska wnosi do Europy wybitne umiłowanie wolności, ducha solidarności oraz silną tożsamość narodową - podkreślił przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w wypowiedzi przesłanej PAP z okazji przypadającej 1 maja 15. rocznicy wstąpienia Polski do UE.

Arcybiskup dodał, że "od Europy zyskaliśmy chrzest, kulturę chrześcijańską starszą o 1000 lat od naszej oraz organizację życia społecznego, a także uniwersytety."

Przewodniczący Episkopatu Polski przypomniał też, że św. Jan Paweł II w czerwcu 1999 r. zadeklarował jasno, iż "integracja Polski z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską".

Abp Gądecki nawiązał do historycznego przemówienia św. Jana Pawła II z 19 maja 2003 r., kiedy ważyły się losy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wtedy papież Polak powiedział: "Wejście w struktury Unii Europejskiej, na równych prawach z innymi państwami, jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy. Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków. Polska potrzebuje Europy. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej! To jest wielki skrót, ale bardzo wiele się w tym skrócie mieści wielorakiej treści. (...) To wyzwanie stawia jednak przed wierzącymi zadanie - zadanie aktywnego budowania wspólnoty ducha w oparciu o wartości, które pozwoliły przetrwać dziesięciolecia programowej ateizacji".

Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślił, że słowa papieża o budowaniu wspólnoty ducha w oparciu o wartości są dla nas w dalszym ciągu stałym wyzwaniem.

"Polska z kolei może ofiarować Europie pewne wartości, które są ściśle związane z charakterem naszego społeczeństwa. Wśród nich jest najpierw umiłowanie wolności. Kolejną wartością jest umiłowanie sprawiedliwości, której domagały się pokolenia powojenne. Mocno związany z naszą ojczyzną jest również ruch solidarności, która się tutaj zrodziła i pomogła przejść z niewoli komunistycznej do demokracji. Bardzo ważną wartością jest też nasza silna tożsamość narodowa, która została wzmocniona przez tragiczne doświadczenia II wojny światowej. Nie brak nam również cechy poświęcenia aż do męczeństwa, czego dowodem są liczni polscy męczennicy" - napisał abp Gądecki.

Zaznaczył jednocześnie, że dwóch spośród ojców założycieli Wspólnot Europejskich jest kandydatami na ołtarze Kościoła katolickiego - Robert Schuman i Alcide De Gasperi. Ich procesy beatyfikacyjne są w toku. Wraz z trzecim katolikiem w ich szeregach: Konradem Adenauerem programowali integrację europejską "opartą na fundamentach wartości chrześcijańskich, które po wojnie pozwoliły na zjednoczenie narodów w oparciu o przebaczenie i pojednanie" - wskazał przewodniczący Episkopatu Polski.

"Pozostaje życzyć, aby państwa członkowskie powróciły do źródła swoich wartości chrześcijańskich, jeśli pragną rzeczywistego rozwoju zbudowanego na trwałych wartościach, a nie tego, który opiera się na kruchej podstawie gospodarki i finansów prowadzących zazwyczaj do konfliktów interesów" - zaznaczył w podsumowaniu.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama