107,6 FM

Alarmy bombowe nieznacznie opóźniły rozpoczęcie matur w kilku szkołach

Przekazane pocztą elektroniczną informacje o rzekomym zagrożeniu nieznacznie opóźniły w poniedziałek rozpoczęcie egzaminów maturalnych w kilku szkołach w woj. śląskim. Służby sprawdziły wszystkie ok. 15 szkół, do których dotarły informacje o zagrożeniu, nie potwierdzając niebezpieczeństwa.

"Do dyrektorów szkół dotarły maile o rzekomym zagrożeniu. W każdym przypadku o sprawie poinformowano policję, straż miejską i straż pożarną. Służby sprawdziły szkoły pod kątem potencjalnego niebezpieczeństwa" - powiedziała PAP wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Urszula Okrajni.

W większości przypadków sprawdzenie udało się zakończyć przed planowanym rozpoczęciem egzaminu, natomiast w kilku przypadkach egzaminy rozpoczęły się z niewielkim, z reguły 15-20 minutowym opóźnieniem. "Taka sytuacja jest dopuszczalna" - zapewniła wicedyrektor, podkreślając, iż ostatecznie egzamin maturalny rozpoczął się we wszystkich szkołach średnich w regionie.

Skala zakłóceń była niewielka - informacje o rzekomym zagrożeniu dotarły do około 15 z 575 szkół w woj. śląskim, gdzie odbywają się matury.

Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty w Katowicach, rok szkolny zakończyło w regionie około 33 tys. uczniów klas trzecich liceów ogólnokształcących i klas czwartych techników. W poniedziałek rano ponad 29 tys. abiturientów przystąpiło do pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu około 5,5 tys. będzie zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym. W kolejnym dniu zaplanowano obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.

Matury będą trwały niemal przez cały maj: egzaminy pisemne do 23 maja, egzaminy ustne do 25 maja.

Szczegółowy harmonogram egzaminów pisemnych został ogłoszony przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 20 sierpnia ub. roku, zaś egzaminy ustne są przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

W woj. śląskim zdecydowana większość będzie zdawać egzamin w nowej formule: obowiązkowo pisemnie na poziomie podstawowym język polski, matematykę i język obcy nowożytny oraz co najmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Ponadto każdy zdaje również egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Świadectwo dojrzałości otrzyma ten, kto uzyska co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej oraz przystąpi do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

Do egzaminów przystępują także absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą podwyższyć wynik lub zdać egzamin. Niektórzy będą zdawać egzamin w starej formule.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama