107,6 FM

Ulicami śródmieścia Katowic przeszła centralna procesja Bożego Ciała

Od kościoła mariackiego ulicami śródmieścia Katowic przeszła w stronę katedry Chrystusa Króla procesja.

Towarzyszyło jej hasło roku duszpasterskiego: „W mocy Bożego Ducha”.

Św. Brat Albert Chmielowski, św. siostra Faustyna Kowalska, św. Maksymilian Maria Kolbe, oraz św. Jan Paweł II to postaci, których podobizny obok Chrystusa znalazły się na czterech ołtarzach katowickiej centralnej procesji Bożego Ciała.

– Przyjęcie Eucharystii oznacza ustawienie się w postawie adoracji wobec Tego, którego przyjmujemy – mówił abp Skworc w homilii podczas Eucharystii po procesji w Katowicach.

Rozważania przy poszczególnych ołtarzach przygotowali proboszczowie czterech parafii znajdujących się w centrum Katowic. – Trzeba wstać z kanapy, jak mówi papież Franciszek, ubrać buty i wyruszyć w drogę do Chrystusa – mówił o. Tomasz Golonka OP z parafii Przemienia Pańskiego z Katowic. – Chrystus swoim słowem oraz swoim ciałem i krwią nas pokrzepia – dodał. Odnosząc się do postaci św. Brata Alberta podkreślił, że przy tym ołtarzu chcemy prosić o to, by „być dobrym jak chleb”.

O bezgranicznej miłości Boga do każdego człowieka zapewniał ks. Andrzej Suchań, proboszcz parafii mariackiej. – Każdy z nas w tej procesji jest dla Boga człowiekiem bardzo ważnym – mówił. Podkreślał, że zadaniem każdego człowieka jest odkrywanie w swoim życiu Bożej woli i zgoda na nią. – Na Bożą wolę zgodziła się św. s. Faustyna (…) Jest ona dla nas wzorem uczennicy zasłuchanej w Jezusa, kontemplującej Go – powiedział.

– Uobecniając w swoim życiu słowa Chrystusa, św. Maksymilian Maria Kolbe oddał swoje życie za drugiego człowieka. Podobnie jak Chrystus: z miłości do człowieka – zauważył natomiast ks. Andrzej Nowicki, proboszcz parafii św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Przypomniał, że zadaniem każdego człowieka wierzącego jest modlitwa za siebie nawzajem oraz za cały Kościół, który „jest naszą Matką”.

Przed katedrą Chrystusa Króla krótkim słowem podzielił się ks. Łukasz Gaweł, proboszcz katedralnej parafii. – Zawsze, gdy gromadzimy się, by celebrować Najświętszą Ofiarę mocą Ducha Świętego chleb i wino stają się Twoim Ciałem za nas wydanym i Twoją Krwią za nas przelaną – mówił. – Eucharystia to skarb kościoła, serce świata, zadatek celu do którego każdy człowiek, nawet nieświadomie,  podąża – powiedział.

Katowicka procesja Bożego Ciała przechodzi przez ścisłe centrum miasta. Wyrusza spod kościoła mariackiego i kończy się w Archikatedrze Chrystusa Króla. Przewodniczy jej abp Wiktor Skworc. Modlą się też wszyscy biskupi pomocniczy oraz abp senior Damian Zimoń. W procesji bierze udział kilka tysięcy wiernych z czterech śródmiejskich parafii miasta. Procesji towarzyszy orkiestra dęta oraz poczty sztandarowe i kompanie honorowe.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama