107,6 FM

Czy Polacy są zadowoleni z gospodarki rynkowej?

Ponad połowa Polaków (56 proc.) jest zadowolona z funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce, po raz pierwszy od 2000 r., kiedy CBOS o to pyta. Co piąty (21 proc.) jest niezadowolony. Nie ma wyrobionego zdania na ten temat 23 proc. - wynika z opublikowanego w czwartek badania CBOS.

"W ciągu ostatnich pięciu lat znacząco wzrósł odsetek badanych pozytywnie oceniających funkcjonowanie gospodarki rynkowej w kraju (o 19 pkt proc.), a zmalał - postrzegających ją negatywnie (o 31 pkt.). Zarejestrowany w tym roku odsetek zadowolonych jest najwyższy spośród dotąd notowanych i po raz pierwszy od 2000 r., od kiedy pytamy o tę kwestię, ponad połowa Polaków formułuje przychylne opinie na ten temat" - napisano w komunikacie.

Jak informuje CBOS częściej zadowolenie z funkcjonowania gospodarki rynkowej deklarują badani znajdujący się w lepszym położeniu materialnym - z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita, zadowoleni ze swoich warunków materialnych oraz mieszkańcy większych miejscowości - w szczególności zaś mieszkańcy największych, ponad półmilionowych miast.

"Najsilniej jednak na zadowolenie z funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce wpływa postrzeganie sytuacji gospodarczej w naszym kraju. Im lepsze oceny kondycji gospodarki, tym większe zadowolenie z funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce" - napisano w komunikacie.

"Istotne znaczenie w tym kontekście mają również poglądy polityczne oraz ocena kierunku zmian dokonujących się w kraju. Relatywnie najbardziej zadowoleni z funkcjonowania gospodarki rynkowej są badani o prawicowych poglądach politycznych, a w potencjalnych elektoratach partyjnych - wyborcy Prawa i Sprawiedliwości" - dodano.

CBOS dodaje, że zdecydowanie lepiej funkcjonowanie gospodarki rynkowej oceniają badani zadowoleni z kierunku zmian dokonujących się w naszym kraju.

Uzasadniając swoją opinię zadowoleni z gospodarki rynkowej respondenci najczęściej doceniają w niej wolność gospodarczą (19 proc. zadowolonych) - swobodę zakładania firm i wymiany handlowej, rozwijania przedsiębiorczości oraz generalnie wolny rynek.

"Część respondentów uzasadniając zadowolenie z gospodarki rynkowej mówiła również o wolności w innych obszarach - wolności słowa, wyznania, swobodach obywatelskich, swobodzie przemieszczania się, podróżowania oraz generalnie o większej swobodzie działania i większym wpływie na sprawy kraju (6 proc.). Znaczna część respondentów uzasadniając swoje zadowolenie z gospodarki rynkowej mówiła o dużym wyborze towarów i usług, o tym, że wszystko jest dostępne w sklepach (14 proc.)" - informuje CBOS.

"Niemała część ankietowanych miała trudności ze sprecyzowaniem, dlaczego jest zadowolona z funkcjonowania gospodarki rynkowej w naszym kraju (14 proc.)" - dodano.

Według badania większość ankietowanych (61 proc.) uważa, że gospodarka oparta na prywatnej przedsiębiorczości jest najlepszym systemem dla naszego kraju, natomiast co piąty (21 proc.) jest przeciwnego zdania.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 16-23 maja 2019 roku na liczącej 1079 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

« 1 »

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami ich autorów i nie odzwierciedlają poglądów redakcji

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama