107,6 FM

Wszystkie moje zmysły, całe moje ciało i dusza – są szczęśliwe

Szczęśliwe oczy wasze i uszy wasze. Mt 13,16

Mt 13,16-17

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Szczęśliwe oczy wasze i uszy wasze. Mt 13,16

Ewangelia z komentarzem. Słowa najważniejsze rozważa ks. Jerzy Szymik
Gość Niedzielny

Kiedy jestem na Mszy św. w moim parafialnym kościele, wtedy widzę, słyszę, uczestniczę, doświadczam, przeżywam. Moje oczy i uszy, mój smak i węch, wszystkie moje zmysły, całe moje ciało i dusza – są szczęśliwe, czyli błogosławione. Wielu sprawiedliwych tego pragnie i pragnęło, a nie doświadcza(ło) własnymi zmysłami. U nas, w Polsce, nie trzeba heroicznego wysiłku, by móc codziennie widzieć, słyszeć, smakować Boga. W naszych kościołach są odprawiane tysiące Mszy św. o wszystkich możliwych porach. Cóż to za łaska… Czy z niej korzystam?


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..