107,6 FM

Niedostatki udręk Chrystusa

Apostoł Paweł w chwili, gdy pisał list, znajdował się w więzieniu, dlatego czytamy w nim: „Raduję się w cierpieniach za was”.

Druga część tego zdania szokuje, bo zdaje się sugerować, że zbawcze dzieło Pana Jezusa ma „niedostatki”. Frazę: „ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” już w starożytności chrześcijańskiej komentowali ojcowie Kościoła. We współczesności wnikliwie analizowali ją bibliści. Trudność sprawia czasownik antanapleroo, użyty w Biblii jeden raz właśnie w tym zdaniu, z wybranym przez polskiego tłumacza jednym spośród kilku znaczeń: „dopełniać niedostatki”. A może on także znaczyć „wyrównywać”, „uzupełnić w zamian” i „równoważyć”. Drugą trudność sprawia rzeczownik thlipsis, który znaczy: „udręka”, „cierpienie”. Nigdzie w Nowym Testamencie nie został on użyty do opisu historycznej męki Chrystusa Pana. Można spróbować wyjaśnić sens Pawłowego pouczenia następująco: udręka, o której pisze Apostoł Narodów, to skutki zbawczego dzieła Pana Jezusa, które nie owocują w ciele św. Pawła w sposób pełny. Ale dzięki cierpieniu, jakim jest uwięzienie, może on je dopełniać w swoim ciele dla dobra Kościoła.

Badacze Pawłowej korespondencji próbują precyzyjnie wskazać miejsce uwięzienia Apostoła Narodów. Jako pierwsze chronologicznie wskazywane jest uwięzienie w Efezie między rokiem 54 a 57. Zwolennicy tej propozycji wskazują na bliskość między Efezem a Kolosami (zaledwie kilkadziesiąt kilometrów) i na fakt, że najprawdopodobniej z tego więzienia wysłał św. Paweł List do Filipian i List do Filemona (także mieszkańca Kolosów). Drugie z więzień to Cezarea, gdzie przebywał w latach 58–60. To miejsce zdaje się najmniej prawdopodobne. Trzecia propozycja to Rzym. Tu apostoł był więźniem w latach 61–63. To miejsce wydaje się najbardziej prawdopodobne. List do Kolosan ma inaczej rozbudowaną i dopełnioną teologię niż wcześniejsze pisma. Ciekawą sprawą są także końcowe pozdrowienia. Św. Paweł kieruje je do Kolosan w imieniu współwięźnia Arystarcha. Wskazuje na osoby, które mają do niego łatwy dostęp i zjawią się niebawem w Kolosach. To odpowiada warunkom rzymskiego uwięzienia, które było raczej aresztem domowym. •

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama