107,6 FM

Papież: Katechezy stanowią duchowe serce nauczania papieskiego

Jutro, we środę 7 sierpnia, po przerwie wakacyjnej Papież wznawia cotygodniowe spotkania z wiernymi na audiencjach ogólnych. Wygłosi 280 katechezę, uwzględniając również sobotnie audiencje jubileuszowe z okazji Roku Miłosierdzia. Stanowią one ważne spotkania, które, obok rozważań przed modlitwą Anioł Pański oraz homilii w Domu św. Marty, a także ważnych celebracji roku liturgicznego, stanowią duchowe serce nauczania papieskiego.

Na audiencje te przybywają ludzie z całego świata, nie tylko katolicy. Dają one Papieżowi okazję do skierowania prostej, ale głębokiej katechezy na temat wiary chrześcijańskiej. Dotychczas wybrane tematy wskazują na drogę Kościoła w ostatnich latach. Od 2013 roku było 12 cykli katechez, oprócz audiencji poświęconych szczególnym tematom, jak: Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post oraz Wielkanoc. W czerwcu rozpoczął się 13 cykl.

Franciszek rozpoczął od katechez związanych z Rokiem Wiary zaproponowanym jeszcze przez Benedykta XVI, zatrzymując się na omówieniu Credo, czyli Wierzę w Boga. Przeznaczył na to 25 spotkań. Pozostałe 12 cykli katechez to następujące tematy: sakramenty (9), dary Ducha Świętego (7), Kościół (15), rodzina (36), miłosierdzie, z okazji roku jubileuszowego (49), nadzieja chrześcijańska (38), Msza Święta (15), chrzest (6), bierzmowanie (3), przykazania (17), modlitwa Ojcze nasz (16) oraz Dzieje Apostoskie (dotąd cztery).

Audiencja ogólna stanowi również dla Papieża okazję do kierowania apeli. W ciągu sześciu lat pontyfikatu było ich około 120. Franciszek poprzez nie zwraca się do całej ludzkości. Wiele z nich dotyczyło pokoju w różnych częściach świata ogarniętych wojną i przemocą. Sporo odnosiło się również do chrześcijan dotniętych prześladowaniami, dyskryminacją oraz różnymi trudnościami. Apele kierowane były w związku z katastrofami naturalnymi, epidemiami oraz wypadkami. Dotyczyły także emigrantów, szczególnie gdy rozgrywały się różne tragedie na morzu oraz biednych, pozbawionych pracy, czy też ludzi cierpiących z powodu degradacji środowiska.

Wiele miejsca Franciszek poświęca również szacunkowi dla życia. Szczególny apel w ubiegłym roku dotyczył dramatycznych okoliczności życia i śmierci Vincenta Lamberta i Alfiego Evansa, którzych Franciszek wymienił po imieniu. Był to, jak dotychczas, wyjątek w historii papieskich wystąpień na ten temat. Warto odnotować także spotkanie z s. Marią Concettą Esu, 85-letnią misjonarką i położną w Afryce, która asystowała przy narodzinach tysięcy dzieci. Papież osobiście chciał ją przedstawić podczas audiencji generalnej, kierując swoje podziękowanie w imieniu całego Kościoła oraz wyrażając swoje uznanie dla wszystkich misjonarzy i misjonarek, którzy we wszystkich częściach świata oddają swoje życie, nie czyniąc rozgłosu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy