107,6 FM

Cele godne synów Bożych

28 lat temu rozpoczęły się w Częstochowie Światowe Dni Młodzieży. Pamiętacie, co w orędziu na ŚDM 1991 mówił Jan Paweł II? Przypominamy tamto przesłanie.

Jako temat ŚDM Ojciec Święty wybrał słowa świętego Pawła: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15).

Tutaj znajdziesz pełny tekst orędzia.
Jan Paweł II przypominał m.in. znaczenie świętości, która „jest podstawowym dziedzictwem synów Bożych”:

Chrystus mówi: "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 48). Świętość ta będzie wyrażać się w pełnieniu woli Ojca w każdej okoliczności życia. Jest to najdoskonalsza droga, którą wskazał nam sam Jezus: "Nie każdy, który mówi: "Panie, Panie", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7, 21).

Powtarzam wam dziś jeszcze raz to, co powiedziałem w Santiago de Compostella: "młodzi nie lękajcie się świętości!" Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych. Uwielbiajcie Boga waszym życiem!

Ojciec Święty mówił również, że przywilejem synów Bożych jest wolność:

Także ona jest udziałem ich dziedzictwa. Dotykamy tu problemu, na który wy, młodzi, jesteście w sposób szczególny wyczuleni, gdyż chodzi tu o wielki dar złożony przez Stwórcę w nasze ręce. Jest to jednak dar, który należy wykorzystać dobrze. Zbyt wiele bowiem fałszywych form wolności prowadzi do zniewolenia.

Przeczytaj również:

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama