107,6 FM

Hiszpania: Więcej ateistów niż praktykujących katolików

W Hiszpanii co dziesiąta osoba uczęszcza regularnie na Mszę, zaledwie 4 proc. to ludzie młodzi w wieku 18-24 lat. Po raz pierwszy liczba ateistów, agnostyków i niewierzących jest wyższa niż katolików praktykujących, wynika z danych, które opublikował Ośrodek Badań Socjologicznych CIS.

Jedynie 10 proc. społeczeństwa hiszpańskiego uczęszcza systematycznie na Mszę: 9 proc. w każdą niedzielę i święta, 1 proc. więcej niż raz w tygodniu. Nigdy lub prawie nigdy nie robi tego 43 proc. Do tej liczby należy jeszcze dodać 29 proc. tych, którzy uznają się za ateistów, agnostyków lub niewierzących. Wśród osób praktykujących 11 proc. to mężczyźni a 17 proc. kobiety. Zwraca uwagę fakt, że jedynie 4 proc. ludzi młodych w wieku 18-24 uczęszcza regularnie na Mszę. W grupie od 25 do 64 roku życia robi to 8 proc. Dopiero powyżej 65 roku życia 27 proc. to osoby praktykujące systematycznie.

W ostatnich latach radykalnie zmiejszyła się liczba chrztów i pierwszych komunii. 80 proc. par bierze ślub cywilny, w Katalonii i w Kraju Basków liczba ta wynosi ok. 90 proc. „Obecna sytuacja jeszcze się pogorszy, ponieważ prawie 50 proc. osób 18-24 nie uważa się za wierzących” – podkreśla Josep Mañé.

Najbardziej religijne są takie regiony jak Kastylia i Leon, Kastylia La Mancha, Galicja i Andaluzja. Najmniej Katalonia i Kraj Basków.

Zdaniem ekspertów ten spadek religijności jest wynikiem dechrystinizacji, która rozpoczęła się pod koniec lat ‘60. Aby zrozumieć aktualne przemiany należy wziąć pod uwagę znaczenie religijności ludowej, imigracji i emigracji oraz historię społeczno-religijną Hiszpanii w ostatnich dziesięcioleciach.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy