107,6 FM

Patron archidiecezji katowickiej ma w sobotę uroczystość

W katedrze w Katowicach w uroczystość tego śląskiego świętego modlono się za mieszkańców archidiecezji i za śp. Wojciecha Korfantego w 80. rocznicę jego śmierci.

To święty Jacek, nazywany w średniowieczu Światłem ze Śląska (Lux ex Silesia). Wspominając tego świętego Ślązaka, arcybiskup Wiktor Skworc podkreślił, że jego życiorys „ukazuje, że dla człowieka dojrzewającego w świetle Ewangelii najważniejsze staje się jej głoszenie i świadczenie o niej”.

– Święty Jacek – Ex Silesia Lux – „Światło ze Śląska” niech nam towarzyszy swoim patronatem i światłem; niech otoczy swoim wstawiennictwem dzieło nowej ewangelizacji! Niech ma w opiece wszystkie instytucje archidiecezji służące dziełu ewangelizacji, zwłaszcza Księgarnię św. Jacka – powiedział abp Skworc.

Podczas homilii odniósł się także do Wojciecha Korfantego. – Wspominamy dziś 80. rocznicę śmierci człowieka, który na początku XX wieku, a zwłaszcza w czasie trzech powstań śląskich i w czasie plebiscytu stał się Lux ex Silesia i na firmamencie postaci z Górnego Śląska pozostaje gwiazdą pierwszej wielkości – mówił.

Arcybiskup przypomniał, że Wojciech Korfanty „już od młodości trwał w wierności Kościołowi katolickiemu i katolickiej nauce społecznej, której był nie tylko znawcą, ale i krzewicielem”. –  Umiał ją aplikować do konkretnych sytuacji i w oparciu o nią proponował rozwiązywanie problemów polityczno-społecznych, a nawet po roku 1922 chrześcijańskie „urządzanie” państwa polskiego – stwierdził.

– W tych dążeniach był konsekwentny, zwłaszcza kiedy niejako przymuszony rezultatem plebiscytu stanął na czele III powstania śląskiego. Dając przyzwolenie na rozpoczęcie walk, chciał wywrzeć nacisk na aliantów, aby decyzje o podziale terytorium Górnego Śląska po plebiscycie były bardziej sprawiedliwe, a więc dla strony polskiej korzystniejsze. I taka decyzja zapadła 20 października 1921 roku. Zadecydowała o tym walka i determinacja powstańców oraz mądre przywództwo Wojciecha Korfantego, wspieranego także przez znaczną część duchowieństwa śląskiego – powiedział abp Skworc.

Metropolita katowicki przytoczył także trzy myśli z artykułów Wojciecha Korfantego dotyczących narodu, państwa i Kościoła. – „Państwo ma obowiązek troszczenia się o zdrowie narodu. Bez zdrowego narodu nie ma zdrowego państwa!” – cytował abp Skworc myśl dotyczącą zdrowia moralnego narodu. Druga myśl dotyczy państwa i dobra powszechnego: „Celem państwa jest dobro powszechne, bonum commune, innymi słowy szczęście doczesne obywateli, polegające na zaspokajaniu ich doczesnych potrzeb...”. Trzecia myśl dotyczyła Kościoła: – „Kościół nigdy nie miesza się do walk partyjno-politycznych i zawsze stoi ponad nimi (...). Z tą zawieruchą partyjno-polityczną Kościół nie chce mieć nic wspólnego... Przeciwnie, jeżeli te walki partyjno-polityczne przybierają formy i rozmiary niezgodne z dobrem publicznym i niezgodne z zasadami chrześcijańskimi, Kościół musi je publicznie potępić i nawoływać swoich wiernych, by w nich udziału nie brali” – cytował Korfantego metropolita katowicki.

Abp Skworc zachęcał wiernych zebranych w katowickiej katedrze do tego, by „wzięli sobie do serca te słowa naszego rodaka, syna śląskiej ziemi, który dla naszej małej Ojczyzny i Polski nie tylko walczył i pracował, ale i cierpiał”.

Corocznie w uroczystość Świętego Jacka w katowickiej katedrze ma miejsce modlitwa w intencji diecezjan. Podczas Eucharystii jest również ogłaszany laureat nagrody „Lux ex Silesia”. W tym roku został nim prof. Władysław Nasiłowski.

Czytaj także:

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama